สัญญลักษณ์ตราสารค่าที่ระบุในสัญญาสกุลเงิน% มาร์จิ้นสเปรด1คอมมิชชั่นต่อ 1 Lotค่า Swap ในสกลุเงินมาร์จิ้นต่อ 1 Lot2
Swap ยาวSwap สั้น
IBEX35 IBEX 35 (ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์มาดริด) Index contract level*1EUR 5.0 92.0ไม่-1-1.3
SPX S&P500 (ดัชนีตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 5.6ไม่-0.6-0.1
YM DJIA (Dow Jones Industrial Average index ของ ตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 7.0ไม่-0.55-0.07
NQ NASDAQ100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 7.0ไม่-1.5-0.2
FTSE FTSE100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ลอนดอน) Index contract level*1GBP 1.5 6.0ไม่-0.4-0.7
FDAX DAX30 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต) Index contract level*1EUR 1.0 10.0ไม่-1.2-1.6
CAC CAC40 (ดัชนี Euronext Paris) Index contract level*1EUR 1.0 6.0ไม่-0.5-0.7
SX5E EUROSTOXX50 (ดัชนีของ Eurozone’s blue chips) Index contract level*1EUR 1.0 2.6ไม่-0.3-0.5
ASX200 ASX200 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ออสเตรเลีย) Index contract level*1AUD 2.0 11.0ไม่-1.2-0.2
HK50 Hong Kong 50 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) Index contract level*1HKD 5.0 16.0ไม่-4.3-2.1
NI225 ดัชนี Japan225 ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น Index contract level*1JPY 1.0 2680.0ไม่-2.6-2.8
สัญญลักษณ์ตราสารค่าที่ระบุในสัญญาสกุลเงิน% มาร์จิ้นสเปรด1คอมมิชชั่นต่อ 1 Lotค่า Swap ในสกลุเงินมาร์จิ้นต่อ 1 Lot2
Swap ยาวSwap สั้น
IBEX35 IBEX 35 (ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์มาดริด) Index contract level*1EUR 5.0 60.05$-0.3-0.39
SPX S&P500 (ดัชนีตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0.65$-0.18-0.03
YM DJIA (Dow Jones Industrial Average index ของ ตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 2.05$-1.65-0.21
NQ NASDAQ100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 4.05$-0.45-0.06
FTSE FTSE100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ลอนดอน) Index contract level*1GBP 1.5 2.65$0.12-0.21
FDAX DAX30 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต) Index contract level*1EUR 1.0 2.45$-0.36-0.48
CAC CAC40 (ดัชนี Euronext Paris) Index contract level*1EUR 1.0 2.85$-0.15-0.21
SX5E EUROSTOXX50 (ดัชนีของ Eurozone’s blue chips) Index contract level*1EUR 1.0 1.65$-0.09-0.15
ASX200 ASX200 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ออสเตรเลีย) Index contract level*1AUD 2.0 4.05$-0.36-0.06
HK50 Hong Kong 50 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) Index contract level*1HKD 5.0 25.05$-1.29-0.63
NI225 ดัชนี Japan225 ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น Index contract level*1JPY 1.0 2280.05$-0.78-0.84
สัญญลักษณ์ตราสารค่าที่ระบุในสัญญาสกุลเงิน% มาร์จิ้นสเปรด1คอมมิชชั่นต่อ 1 Lotค่า Swap ในสกลุเงินมาร์จิ้นต่อ 1 Lot2
Swap ยาวSwap สั้น
IBEX35 IBEX 35 (ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์มาดริด) Index contract level*1EUR 5.0 160.0ไม่-1-1.3
SPX S&P500 (ดัชนีตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 3.4ไม่-0.6-0.1
YM DJIA (Dow Jones Industrial Average index ของ ตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 4.8ไม่-5.543-0.732
NQ NASDAQ100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 6.8ไม่-1.5-0.2
FTSE FTSE100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ลอนดอน) Index contract level*1GBP 1.5 5.0ไม่-0.4-0.7
FDAX DAX30 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต) Index contract level*1EUR 1.0 4.8ไม่-1.2-1.6
CAC CAC40 (ดัชนี Euronext Paris) Index contract level*1EUR 1.0 5.6ไม่-0.5-0.7
SX5E EUROSTOXX50 (ดัชนีของ Eurozone’s blue chips) Index contract level*1EUR 1.0 4.4ไม่-0.3-0.5
ASX200 ASX200 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ออสเตรเลีย) Index contract level*1AUD 2.0 8.0ไม่-1.2-0.2
HK50 Hong Kong 50 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) Index contract level*1HKD 5.0 28.0ไม่-4.3-2.1
NI225 ดัชนี Japan225 ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น Index contract level*1JPY 1.0 2340.0ไม่-2.6-2.8