สัญญลักษณ์ตราสารค่าที่ระบุในสัญญาสกุลเงิน% มาร์จิ้นสเปรด1คอมมิชชั่นต่อ 1 ลอตค่าสวาร์ปในมาร์จิ้นสกลุเงินต่อ 1 ลอต2
Swap ยาวSwap สั้น
SPX S&P500 (ดัชนีตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-3.43478-2.56522
YM DJIA (Dow Jones Industrial Average index ของ ตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-3.43478-2.76765
NQ NASDAQ100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-4.43478-3.56522
FTSE FTSE100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ลอนดอน) Index contract level*1GBP 1.5 0ไม่-3.22875-2.77125
FDAX DAX30 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
CAC CAC40 (ดัชนี Euronext Paris) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
SX5E EUROSTOXX50 (ดัชนีของ Eurozone’s blue chips) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
ASX200 ASX200 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ออสเตรเลีย) Index contract level*1AUD 2.0 0ไม่-4.72-1.28
IBEX35 IBEX 35 (ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์มาดริด) Index contract level*1EUR 5.0 0ไม่-2.59-3.41
HK50 Hong Kong 50 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) Index contract level*1HKD 5.0 0ไม่-3.37-2.63
NI225 ดัชนี Japan225 ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น Index contract level*1JPY 1.0 0ไม่-3.017-2.983
สัญญลักษณ์ตราสารค่าที่ระบุในสัญญาสกุลเงิน% มาร์จิ้นสเปรด1คอมมิชชั่นต่อ 1 ลอตค่าสวาร์ปในมาร์จิ้นสกลุเงินต่อ 1 ลอต2
Swap ยาวSwap สั้น
SPX S&P500 (ดัชนีตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-3.43478-2.56522
YM DJIA (Dow Jones Industrial Average index ของ ตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-3.43478-2.76765
NQ NASDAQ100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-4.43478-3.56522
FTSE FTSE100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ลอนดอน) Index contract level*1GBP 1.5 0ไม่-3.22875-2.77125
FDAX DAX30 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
CAC CAC40 (ดัชนี Euronext Paris) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
SX5E EUROSTOXX50 (ดัชนีของ Eurozone’s blue chips) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
ASX200 ASX200 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ออสเตรเลีย) Index contract level*1AUD 2.0 0ไม่-4.72-1.28
IBEX35 IBEX 35 (ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์มาดริด) Index contract level*1EUR 5.0 0ไม่-2.59-3.41
HK50 Hong Kong 50 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) Index contract level*1HKD 5.0 0ไม่-3.37-2.63
NI225 ดัชนี Japan225 ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น Index contract level*1JPY 1.0 0ไม่-3.017-2.983
สัญญลักษณ์ตราสารค่าที่ระบุในสัญญาสกุลเงิน% มาร์จิ้นสเปรด1คอมมิชชั่นต่อ 1 ลอตค่าสวาร์ปในมาร์จิ้นสกลุเงินต่อ 1 ลอต2
Swap ยาวSwap สั้น
SPX S&P500 (ดัชนีตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-3.43478-2.56522
YM DJIA (Dow Jones Industrial Average index ของ ตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-3.43478-2.76765
NQ NASDAQ100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อเมริกัน) Index contract level*1USD 1.0 0ไม่-4.43478-3.56522
FTSE FTSE100 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ลอนดอน) Index contract level*1GBP 1.5 0ไม่-3.22875-2.77125
FDAX DAX30 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
CAC CAC40 (ดัชนี Euronext Paris) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
SX5E EUROSTOXX50 (ดัชนีของ Eurozone’s blue chips) Index contract level*1EUR 1.0 0ไม่-2.59-3.41
ASX200 ASX200 (ดัชนีของตลาดแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ออสเตรเลีย) Index contract level*1AUD 2.0 0ไม่-4.5-1.5
IBEX35 IBEX 35 (ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์มาดริด) Index contract level*1EUR 5.0 0ไม่-2.59-3.41
HK50 Hong Kong 50 (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) Index contract level*1HKD 5.0 0ไม่-3.37-2.63
NI225 ดัชนี Japan225 ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น Index contract level*1JPY 1.0 0ไม่-3.017-2.983