สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent17.00-0.06-2.56
USCrude17.40-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent125.80-3.651.01
USCrude125.70-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent11.80-0.06-2.56
USCrude11.80-2.20.1
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2