สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent172.00-0.06-2.56
USCrude174.00-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent1260.00-3.651.01
USCrude1261.00-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent12.00-0.06-2.56
USCrude12.00-2.20.1
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2