สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent17.20-0.940.046667
USCrude19.600.296667-2.026667
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent125.80-3.651.01
USCrude126.50-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent11.80-0.940.046667
USCrude12.500.296667-2.026667
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2