สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent196.00-0.06-2.56
USCrude192.00-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent1284.00-3.651.01
USCrude1279.00-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent15.40-0.06-2.56
USCrude14.60-2.20.1
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2