สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent16.600.46-3.25
USCrude16.805.31-11.74
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent125.10-3.651.01
USCrude125.30-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent11.300.46-3.25
USCrude11.305.31-11.74
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2