สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent16.50-0.940.046667
USCrude16.900.296667-2.026667
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent125.20-3.651.01
USCrude125.30-4.45-0.2
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2
UKBrent11.30-0.940.046667
USCrude11.200.296667-2.026667
สัญญลักษณ์ขนาดลอตสเปรด1Stop & LimitSwap Long2Swap Short2