สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1008.20-15.253.807
XAGUSD500012.40-22.50
XPDUSD10075.90-22.50
XPTUSD5040.60-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1008.20-15.253.807
XAGUSD500012.40-5.61.1
XPDUSD10050.00-22.50
XPTUSD50175.60-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1003.00-15.253.807
XAGUSD50007.20-22.50
XPDUSD10076.80-22.50
XPTUSD5035.60-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3