สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1008.20-105.1946.55
XAGUSD500013.00-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD10011.00-28.34.55
XAGUSD500018.00-5.61.1
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1003.00-105.1946.55
XAGUSD500010.00-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3