สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1006.30-28.34.02
XAGUSD50005.90-14.675.14
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1008.80-28.34.02
XAGUSD500018.00-5.61.1
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1000.60-28.34.02
XAGUSD500010.00-14.675.14
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3