สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1006.20-15.253.807
XAGUSD50005.90-22.50
XPDUSD10037.30-22.50
XPTUSD5021.20-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1006.10-15.253.807
XAGUSD50006.10-5.61.1
XPDUSD10013.90-22.50
XPTUSD50156.00-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1000.80-15.253.807
XAGUSD50000.80-22.50
XPDUSD10031.40-22.50
XPTUSD5016.70-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3