สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
XAUUSD 100 111.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 138.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
XAUUSD 100 139.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 166.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
XAUUSD 100 10.3 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 12.6 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น