สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1006.00-134
XAGUSD50005.60-1.50.5
XPDUSD10076.10-22.50
XPTUSD5021.00-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1006.60-15.253.807
XAGUSD50005.70-5.61.1
XPDUSD100212.30-22.50
XPTUSD50156.30-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1001.40-134
XAGUSD50000.40-1.50.5
XPDUSD10065.60-22.50
XPTUSD5016.20-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3