สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1005.80-134
XAGUSD50005.70-1.50.5
XPDUSD10074.00-22.50
XPTUSD5022.20-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1006.50-15.253.807
XAGUSD50005.80-5.61.1
XPDUSD100209.10-22.50
XPTUSD50156.90-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1001.30-134
XAGUSD50000.50-1.50.5
XPDUSD10069.10-22.50
XPTUSD5016.00-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3