สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1006.30-105.1946.55
XAGUSD50006.00-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1009.10-28.34.02
XAGUSD500018.00-5.61.1
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3
XAUUSD1000.80-105.1946.55
XAGUSD500010.00-22.50
สัญญลักษณ์ขนาดลอต1สเปรด2Stop & LimitSwap Long3Swap Short3