สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
ASX200180.00-4.72-1.28
CAC138.00-2.59-3.41
FDAX134.00-2.59-3.41
FTSE140.00-3.22875-2.77125
HK501100.00-3.37-2.63
IBEX3511000.00-2.59-3.41
NQ138.00-4.43478-3.56522
SPX130.00-3.43478-2.56522
SX5E148.00-2.59-3.41
YM148.00-3.43478-2.76765
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
ASX20014.00-4.72-1.28
CAC11.00-2.59-3.41
FDAX11.00-2.59-3.41
FTSE11.00-3.22875-2.77125
HK5017.00-3.37-2.63
IBEX35150.00-2.59-3.41
NQ11.00-4.43478-3.56522
SPX10.40-3.43478-2.56522
SX5E12.00-2.59-3.41
YM12.00-3.43478-2.76765
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short