สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
ASX200111.00-1.2-0.2
CAC110.00-0.5-0.7
FDAX110.00-1.2-1.6
FTSE110.0100-0.4-0.7
HK50116.00-4.3-2.1
IBEX35192.00-1-1.3
NQ17.00-1.5-0.2
SPX15.60-0.6-0.1
SX5E12.60-0.3-0.5
YM18.00-0.55-0.07
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short
ASX20014.00-1.2-0.2
CAC16.80-0.5-0.7
FDAX19.80-1.2-1.6
FTSE16.60-0.4-0.7
HK50125.00-4.3-2.1
IBEX35160.00-1-1.3
NQ14.00-1.5-0.2
SPX10.60-0.6-0.1
SX5E11.60-0.3-0.5
YM13.00-0.55-0.07
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *Stop & LimitSwap * LongSwap * Short