คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 27.0 0 0.4 -1.6
EURUSD 100000 16.0 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 26.0 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 27.0 0 1.3 -2
USDCAD 100000 19.0 0 1.1 -1.93
USDCHF 100000 28.0 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 25.0 0 1.3 -3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 56.0 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 52.0 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 28.0 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 71.0 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 62.0 0 -1.6 0.3
CHFJPY 100000 36.0 0 -3 1.2
CADCHF 100000 53.0 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 65.0 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 49.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 32.0 0 2.4 -4
EURCAD 100000 61.0 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 52.0 0 -9 4.8
EURNZD 100000 55.0 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 65.0 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 69.0 0 -7 4.24
GBPNZD 100000 78.0 0 -9 5
NZDCHF 100000 70.0 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 55.0 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 50.0 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 49.0 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 80.0 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 60.0 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 535.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 323.0 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 452.0 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 457.0 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 362.0 0 5.36 -45
USDPLN4 100000 297.0 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 312.0 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 1460.0 0 1.5 -11.28
USDTRY5 100000 457.0 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 127.0 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 990.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 1381.0 0 -272.4 -24.232
EURZAR 100000 1581.0 0 -476 91
USDRUB 100000 7650.0 0 -2670.444 102
EURRUB 100000 8434.0 0 -4205.44 198.4
USDILS5 100000 421.0 0 -24 4.2
GBPTRY5 100000 556.0 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 97.0 0 -8 0.744
EURHKD 100000 716.0 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 580.0 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 741.0 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 679.0 0 -8 -36
NZDSGD 100000 105.0 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 105.0 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 651.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 1241.0 0 -534.396 88.92
EURMXN 100000 665.0 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 30.0 0 0.4 -1.6
EURUSD 100000 30.0 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 34.0 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 32.0 0 1.3 -2
USDCAD 100000 29.0 0 1.1 -1.93
USDCHF 100000 50.0 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 30.0 0 1.3 -3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 77.0 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 74.0 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 30.0 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 171.0 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 142.0 0 -1.6 0.3
CHFJPY 100000 52.0 0 -3 1.2
CADCHF 100000 71.0 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 143.0 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 92.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 38.0 0 2.4 -4
EURCAD 100000 89.0 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 107.0 0 -9 4.8
EURNZD 100000 220.0 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 108.0 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 138.0 0 -7 4.24
GBPNZD 100000 193.0 0 -9 5
NZDCHF 100000 185.0 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 130.0 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 85.0 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 96.0 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 150.0 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 128.0 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 549.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 347.0 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 960.0 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 959.0 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 1517.0 0 5.36 -45
USDPLN4 100000 500.0 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 672.0 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 2860.0 0 1.5 -11.28
USDTRY5 100000 454.0 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 579.0 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 1590.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 1310.0 0 -272.4 -35
EURZAR 100000 1610.0 0 -476 91
USDRUB 100000 8170.0 0 -2670.444 102
EURRUB 100000 10200.0 0 -4205.44 198.4
USDILS5 100000 565.0 0 -24 4.2
GBPTRY5 100000 856.0 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 137.0 0 -8 0.744
EURHKD 100000 1000.0 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 980.0 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 950.0 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 897.0 0 -8 -36
NZDSGD 100000 299.0 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 323.0 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 890.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 1480.0 0 -534.396 88.92
EURMXN 100000 1460.0 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 1.9 0 0.4 -1.6
EURUSD 100000 1.2 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 1.9 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 2.0 0 1.3 -2
USDCAD 100000 1.2 0 1.1 -1.932
USDCHF 100000 2.1 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 1.8 0 1.3 -3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 3.8 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 3.4 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 2.1 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 3.6 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 4.9 0 -1.6 0.3
CHFJPY 100000 3.0 0 -3 1.2
CADCHF 100000 3.8 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 4.5 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 3.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 2.1 0 2.4 -4
EURCAD 100000 4.7 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 4.0 0 -9 4.8
EURNZD 100000 4.4 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 5.1 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 5.0 0 -7 4.24
GBPNZD 100000 6.3 0 -9 5
NZDCHF 100000 4.8 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 4.2 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 3.3 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 3.6 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 5.4 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 4.9 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 37.5 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 26.2 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 36.1 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 34.1 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 29.8 10 5.36 -45
USDPLN4 100000 23.3 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 27.1 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 111.0 10 1.5 -15
USDTRY5 100000 29.3 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 10.5 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 88.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 86.6 0 -272.4 -35
EURZAR 100000 122.1 0 -476 91
USDRUB 100000 721.0 0 -2670.44 102
EURRUB 100000 816.1 0 -3205.4116 198.4
USDILS5 100000 31.3 10 -24 4.2
GBPTRY5 100000 35.6 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 6.4 0 -8 0.744
EURHKD 100000 55.6 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 48.6 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 74.1 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 59.7 0 -8 -36
NZDSGD 100000 7.1 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 5.7 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 47.8 0 6 -36
GBPZAR 100000 104.4 0 -534.369 88.92
EURMXN 100000 89.3 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3