คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 25.0 0 0.4 -1.6
EURUSD 100000 22.0 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 30.0 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 21.0 0 1.3 -2
USDCAD 100000 17.0 0 1.1 -1.93
USDCHF 100000 25.0 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 24.0 0 1.3 -3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 26.0 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 20.0 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 35.0 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 69.0 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 58.0 0 -1.6 0.3
CHFJPY 100000 38.0 0 -3 1.2
CADCHF 100000 48.0 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 58.0 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 46.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 26.0 0 2.4 -4
EURCAD 100000 50.0 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 35.0 0 -9 4.8
EURNZD 100000 47.0 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 62.0 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 76.0 0 -7 4.24
GBPNZD 100000 59.0 0 -9 5
NZDCHF 100000 67.0 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 47.0 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 48.0 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 49.0 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 65.0 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 60.0 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 480.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 200.0 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 320.0 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 480.0 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 376.0 0 5.36 -45
USDPLN4 100000 244.0 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 288.0 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 1300.0 0 1.5 -11.28
USDTRY5 100000 461.0 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 69.0 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 1180.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 1210.0 0 -272.4 -24.232
EURZAR 100000 1550.0 0 -476 91
USDRUB 100000 12200.0 0 -2670.444 92
EURRUB 100000 5600.0 0 -4205.44 128.4
USDILS5 100000 341.0 0 -24 4.2
GBPTRY5 100000 637.0 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 95.0 0 -8 0.744
EURHKD 100000 750.0 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 715.0 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 691.0 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 518.0 0 -8 -36
NZDSGD 100000 142.0 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 110.0 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 694.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 1553.0 0 -534.396 88.92
EURMXN 100000 950.0 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 28.0 0 0.4 -1.6
EURUSD 100000 32.0 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 35.0 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 30.0 0 1.3 -2
USDCAD 100000 30.0 0 1.1 -1.93
USDCHF 100000 50.0 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 31.0 0 1.3 -3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 73.0 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 76.0 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 29.0 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 127.0 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 113.0 0 -1.6 0.3
CHFJPY 100000 48.0 0 -3 1.2
CADCHF 100000 63.0 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 118.0 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 88.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 40.0 0 2.4 -4
EURCAD 100000 90.0 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 115.0 0 -9 4.8
EURNZD 100000 145.0 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 108.0 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 149.0 0 -7 4.24
GBPNZD 100000 144.0 0 -9 5
NZDCHF 100000 127.0 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 131.0 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 83.0 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 91.0 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 132.0 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 126.0 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 673.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 260.0 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 620.0 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 749.0 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 934.0 0 5.36 -45
USDPLN4 100000 482.0 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 699.0 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 1850.0 0 1.5 -11.28
USDTRY5 100000 663.0 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 162.0 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 1920.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 1500.0 0 -272.4 -35
EURZAR 100000 1820.0 0 -476 91
USDRUB 100000 15160.0 0 -2670.444 92
EURRUB 100000 7200.0 0 -4205.44 128.4
USDILS5 100000 541.0 0 -24 4.2
GBPTRY5 100000 1041.0 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 142.0 0 -8 0.744
EURHKD 100000 914.0 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 1210.0 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 900.0 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 722.0 0 -8 -36
NZDSGD 100000 217.0 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 230.0 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 960.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 2290.0 0 -534.396 88.92
EURMXN 100000 1150.0 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 1.7 0 0.4 -1.6
EURUSD 100000 1.4 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 2.0 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 1.3 0 1.3 -2
USDCAD 100000 1.5 0 1.1 -1.932
USDCHF 100000 2.1 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 1.7 0 1.3 -3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 1.3 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 1.7 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 2.5 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 3.4 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 4.0 0 -1.6 0.3
CHFJPY 100000 2.9 0 -3 1.2
CADCHF 100000 3.3 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 4.8 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 3.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 1.9 0 2.4 -4
EURCAD 100000 3.5 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 2.7 0 -9 4.8
EURNZD 100000 4.6 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 4.8 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 5.6 0 -7 4.24
GBPNZD 100000 4.8 0 -9 5
NZDCHF 100000 4.3 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 3.7 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 3.6 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 3.3 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 4.3 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 4.3 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 31.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 14.0 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 22.0 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 36.0 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 27.7 10 5.36 -45
USDPLN4 100000 18.4 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 24.8 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 101.0 10 1.5 -15
USDTRY5 100000 30.1 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 5.7 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 104.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 70.5 0 -272.4 -35
EURZAR 100000 120.0 0 -476 91
USDRUB 100000 1180.0 0 -2670.44 92
EURRUB 100000 520.0 0 -3205.4116 128.4
USDILS5 100000 26.1 10 -24 4.2
GBPTRY5 100000 43.7 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 6.3 0 -8 0.744
EURHKD 100000 81.0 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 61.4 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 60.1 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 41.8 0 -8 -36
NZDSGD 100000 10.8 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 6.5 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 54.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 135.3 0 -534.369 88.92
EURMXN 100000 68.0 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3

อัตราข้ามที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3