คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 30.0 0 0.4 -1.9
EURUSD 100000 22.0 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 33.0 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 17.0 0 1.3 -2
USDCAD 100000 27.0 0 1.1 -1.93
USDCHF 100000 31.0 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 25.0 0 1.3 -3

อัตรา Major cross ที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 61.0 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 74.0 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 31.0 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 77.0 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 78.0 0 -4.6 0.2
CHFJPY 100000 45.0 0 -3 1.2
CADCHF 100000 56.0 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 47.0 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 51.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 35.0 0 2.4 -4
EURCAD 100000 71.0 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 80.0 0 -11.2 3.8
EURNZD 100000 78.0 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 77.0 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 108.0 0 -9 2.24
GBPNZD 100000 61.0 0 -9 5
NZDCHF 100000 94.0 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 43.0 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 75.0 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 66.0 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 65.0 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 62.0 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 470.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 204.0 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 334.0 0 2.33 -47
USDNOK4 100000 751.0 0 -8.55 -12.4
USDSEK4 100000 565.0 0 2.36 -65
USDPLN4 100000 439.0 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 413.0 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 2820.0 0 1.5 -11.28
USDTRY5 100000 927.0 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 226.0 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 1590.0 0 -372.14 22.4
USDMXN5 100000 1761.0 0 -322.4 -44.232
EURZAR 100000 3050.0 0 -476 91
USDRUB 100000 9200.0 0 -2970.444 62
EURRUB 100000 6100.0 0 -4505.44 128.4
USDILS5 100000 762.0 0 -24 4.2
GBPTRY5 100000 1000.0 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 109.0 0 -8 0.744
EURHKD 100000 614.0 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 1148.0 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 1348.0 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 559.0 0 -8 -36
NZDSGD 100000 153.0 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 123.0 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 1230.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 2560.0 0 -534.396 88.92
EURMXN 100000 1623.0 0 -455.6 25.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 30.0 0 0.4 -1.6
EURUSD 100000 49.0 0 -5 1.8
GBPUSD 100000 35.0 0 -2.5 1.06
NZDUSD 100000 29.0 0 1.3 -2
USDCAD 100000 31.0 0 1.1 -1.93
USDCHF 100000 57.0 0 0.85 -6.8
USDJPY 100000 34.0 0 1.3 -3

อัตรา Major cross ที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 85.0 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 81.0 0 -1.8 1.1
EURJPY 100000 29.0 0 -1.8 1.1
GBPJPY 100000 134.0 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 128.0 0 -1.6 0.3
CHFJPY 100000 57.0 0 -3 1.2
CADCHF 100000 74.0 0 1.5 -3.6
NZDCAD 100000 118.0 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 93.0 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 39.0 0 2.4 -4
EURCAD 100000 102.0 0 -4.5 1.9
EURAUD 100000 111.0 0 -9 4.8
EURNZD 100000 143.0 0 -17 4.6
GBPCHF 100000 109.0 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 145.0 0 -7 4.24
GBPNZD 100000 137.0 0 -9 5
NZDCHF 100000 140.0 0 3.3 -5.9
NZDJPY 100000 131.0 0 3 -4.5
AUDCAD 100000 89.0 0 2.2 -3.5
AUDCHF 100000 97.0 0 3.5 -5.6
AUDNZD 100000 135.0 0 -2.2 0.9

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 124.0 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 703.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 264.0 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 633.0 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 1051.0 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 1125.0 0 5.36 -45
USDPLN4 100000 605.0 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 774.0 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 3470.0 0 1.5 -11.28
USDTRY5 100000 1126.0 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 313.0 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 2510.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 2110.0 0 -272.4 -35
EURZAR 100000 2830.0 0 -476 91
USDRUB 100000 13000.0 0 -2670.444 92
EURRUB 100000 9000.0 0 -4205.44 128.4
USDILS5 100000 962.0 0 -24 4.2
GBPTRY5 100000 1168.0 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 140.0 0 -8 0.744
EURHKD 100000 1200.0 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 1534.0 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 1540.0 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 747.0 0 -8 -36
NZDSGD 100000 199.0 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 232.0 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 1490.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 2750.0 0 -534.396 88.92
EURMXN 100000 1740.0 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
AUDUSD 100000 1.6 0 -0.1 -2.5
EURUSD 100000 1.6 0 -6 2.1
GBPUSD 100000 2.0 0 -4.5 2.25
NZDUSD 100000 1.6 0 -0.2 -3
USDCAD 100000 1.7 0 0.5 -3.6
USDCHF 100000 2.5 0 1.85 -6.8
USDJPY 100000 1.6 0 1.2 -4.5

อัตรา Major cross ที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
EURCHF 100000 5.7 0 0.5 -1.7
EURGBP 100000 4.2 0 -2.8 2.2
EURJPY 100000 1.9 0 -1.8 2.2
GBPJPY 100000 3.6 0 0.78 -1.83
GBPCAD 100000 5.8 0 -1.6 2.3
CHFJPY 100000 3.4 0 -3 2.2
CADCHF 100000 4.3 0 1.7 -4.2
NZDCAD 100000 5.2 0 1.7 -4.2
CADJPY 100000 3.4 0 1.27 -1.4
AUDJPY 100000 2.4 0 1.9 -4
EURCAD 100000 6.3 0 -4.5 3.8
EURAUD 100000 4.6 0 -9 6.5
EURNZD 100000 4.8 0 -17 6.6
GBPCHF 100000 5.2 0 2.6 -4.4
GBPAUD 100000 5.7 0 -7 5.92
GBPNZD 100000 6.3 0 -9 7.2
NZDCHF 100000 5.0 0 3.6 -7.4
NZDJPY 100000 4.3 0 2.5 -4.5
AUDCAD 100000 3.8 0 2 -3.5
AUDCHF 100000 3.6 0 3.6 -7.2
AUDNZD 100000 7.5 0 -1.5 0.2

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
USDSGD4 100000 5.3 0 -6 -3.76
USDCNH 100000 33.0 0 -50 4.6
USDHKD4 100000 14.4 0 -3.84 -18
USDDKK4 100000 23.4 0 3.33 -32
USDNOK4 100000 65.1 0 -6.35 -8
USDSEK4 100000 48.5 0 5.36 -45
USDPLN4 100000 35.4 0 -9.5 2.96
EURPLN4 100000 32.9 0 -32 5.6
USDCZK4 100000 239.0 0 1.5 -15
USDTRY5 100000 77.3 0 -198.252 13.92
USDHUF4 100000 22.0 0 -8 -2.64
USDZAR5 100000 174.0 0 -272.14 42.4
USDMXN5 100000 130.6 0 -272.4 -35
EURZAR 100000 247.0 0 -476 91
USDRUB 100000 880.0 0 -2670.44 92
EURRUB 100000 620.0 0 -3205.4116 128.4
USDILS5 100000 68.2 0 -24 4.2
GBPTRY5 100000 66.8 0 -507.1845 -284.05
EURSGD 100000 5.8 0 -8 0.744
EURHKD 100000 47.3 0 -33 2.6
EURTRY5 100000 105.2 0 -187.32 12.5
GBPNOK 100000 124.8 0 -13 1.128
GBPDKK 100000 43.4 0 -8 -36
NZDSGD 100000 9.7 0 2.96 -32.04
GBPSGD 100000 6.7 0 -5 -3.2
GBPSEK 100000 107.0 0 6 -36
GBPZAR 100000 215.0 0 -534.369 88.92
EURMXN 100000 140.5 0 -405.6 45.2

คู่สกุลเงินที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3

อัตรา Major cross ที่สำคัญ

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3

คู่สกุลเงินข้ามรอง

สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3