สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2
BTCUSD 1 31010.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 33030.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2
BTCUSD 1 39010.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 49990.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2
BTCUSD 1 2107.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 2202.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2