สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BCHBTC
100-25-25
BTCUSD
1165.80-25-25
BCHUSD
117.70-25-25
DSHBTC
121.90-25-25
DSHUSD
169.40-25-25
EDOUSD
1004.60-25-25
EOSUSD
10019.60-25-25
ETHBTC
13.70-25-25
ETHUSD
110.50-25-25
ETPUSD
10016.00-25-25
LTCBTC
12.50-25-25
LTCUSD
12.10-25-25
NEOBTC
100-25-25
NEOUSD
11.40-25-25
OMGUSD
10029.90-25-25
XMRBTC
10.80-25-25
XMRUSD
14.70-25-25
XRPUSD
10011.80-25-25
ZECBTC
11.20-25-25
ZECUSD
17.90-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BCHBTC
100-25-25
BTCUSD
13365.80-25-25
BCHUSD
117.70-25-25
DSHBTC
121.90-25-25
DSHUSD
169.40-25-25
EDOUSD
1004.40-25-25
EOSUSD
10019.20-25-25
ETHBTC
11.70-25-25
ETHUSD
110.50-25-25
ETPUSD
10016.00-25-25
LTCBTC
10.50-25-25
LTCUSD
12.10-25-25
NEOBTC
10.40-25-25
NEOUSD
11.40-25-25
OMGUSD
10029.10-25-25
XMRBTC
10.80-25-25
XMRUSD
14.90-25-25
XRPUSD
10011.80-25-25
ZECBTC
11.20-25-25
ZECUSD
16.90-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BCHBTC
13.00-25-25
BTCUSD
1565.80-25-25
BCHUSD
117.70-25-25
DSHBTC
121.90-25-25
DSHUSD
169.40-25-25
EDOUSD
1004.40-25-25
EOSUSD
10018.60-25-25
ETHBTC
11.60-25-25
ETHUSD
110.50-25-25
ETPUSD
10016.00-25-25
LTCBTC
10.50-25-25
LTCUSD
12.00-25-25
NEOBTC
10.30-25-25
NEOUSD
11.40-25-25
OMGUSD
10029.10-25-25
XMRBTC
10.90-25-25
XMRUSD
15.20-25-25
XRPUSD
10011.70-25-25
ZECBTC
11.30-25-25
ZECUSD