สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD182560.00-60-60
BTCEUR123400.00-60-60
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD1108900.00-60-60
BTCEUR150600.00-60-60
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD17805.00-60-60
BTCEUR12100.00-60-60
สัญญลักษณ์ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2