สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1581.20-25-25
DSHBTC
11.90-25-25
DSHUSD
128.80-25-25
EDOUSD
10053.20-25-25
EOSUSD
10016.60-25-25
ETHBTC
12.90-25-25
ETHUSD
132.90-25-25
ETPUSD
10017.50-25-25
LTCBTC
12.30-25-25
LTCUSD
18.80-25-25
NEOBTC
100-25-25
NEOUSD
17.30-25-25
OMGUSD
10017.80-25-25
XMRBTC
11.70-25-25
XMRUSD
117.40-25-25
XRPUSD
10029.50-25-25
ZECBTC
11.60-25-25
ZECUSD
127.20-25-25
SANUSD
10025.30-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1231.20-25-25
DSHBTC
10.70-25-25
DSHUSD
11.70-25-25
EDOUSD
10023.20-25-25
EOSUSD
1005.70-25-25
ETHBTC
10.90-25-25
ETHUSD
132.90-25-25
ETPUSD
1007.50-25-25
LTCBTC
10.30-25-25
LTCUSD
10.80-25-25
NEOBTC
10.20-25-25
NEOUSD
10.30-25-25
OMGUSD
10012.50-25-25
XMRBTC
10.50-25-25
XMRUSD
11.30-25-25
XRPUSD
10010.10-25-25
ZECBTC
10.60-25-25
ZECUSD
12.20-25-25
SANUSD
10015.30-25-25
IOTAUSD
10010.40-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1231.20-25-25
DSHBTC
10.70-25-25
DSHUSD
11.70-25-25
EDOUSD
10023.20-25-25
EOSUSD
1006.80-25-25
ETHBTC
10.90-25-25
ETHUSD
132.90-25-25
ETPUSD
1007.50-25-25
LTCBTC
10.40-25-25
LTCUSD
10.90-25-25
NEOBTC
10.20-25-25
NEOUSD
10.30-25-25
OMGUSD
1007.90-25-25
XMRBTC
10.50-25-25
XMRUSD
11.30-25-25
XRPUSD
1008.20-25-25
ZECBTC
10.60-25-25
ZECUSD