สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BCHBTC
100-25-25
BTCUSD
1541.00-25-25
BCHUSD
169.90-25-25
DSHBTC
121.90-25-25
DSHUSD
169.40-25-25
EDOUSD
10037.40-25-25
EOSUSD
10021.30-25-25
ETHBTC
13.00-25-25
ETHUSD
134.90-25-25
ETPUSD
10031.20-25-25
LTCBTC
12.40-25-25
LTCUSD
19.30-25-25
NEOBTC
100-25-25
NEOUSD
17.70-25-25
OMGUSD
10019.90-25-25
XMRBTC
11.90-25-25
XMRUSD
121.00-25-25
XRPUSD
10029.00-25-25
ZECBTC
11.80-25-25
ZECUSD
130.10-25-25
SANUSD
10016.10-25-25
IOTUSD
1009.00-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BCHBTC
100-25-25
BTCUSD
1141.00-25-25
BCHUSD
19.90-25-25
DSHBTC
121.90-25-25
DSHUSD
169.40-25-25
EDOUSD
1007.40-25-25
EOSUSD
10011.40-25-25
ETHBTC
11.00-25-25
ETHUSD
14.90-25-25
ETPUSD
10021.20-25-25
LTCBTC
10.40-25-25
LTCUSD
11.30-25-25
NEOBTC
10.20-25-25
NEOUSD
10.70-25-25
OMGUSD
1009.90-25-25
XMRBTC
10.70-25-25
XMRUSD
15.20-25-25
XRPUSD
1009.60-25-25
ZECBTC
10.80-25-25
ZECUSD
130.30-25-25
SANUSD
1006.10-25-25
IOTUSD
1002.90-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BCHBTC
11.80-25-25
BTCUSD
1141.00-25-25
BCHUSD
19.90-25-25
DSHBTC
121.90-25-25
DSHUSD
169.40-25-25
EDOUSD
1004.70-25-25
EOSUSD
10014.90-25-25
ETHBTC
11.00-25-25
ETHUSD
14.90-25-25
ETPUSD
10021.20-25-25
LTCBTC
10.40-25-25
LTCUSD