สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1580.40-25-25
DSHBTC
11.90-25-25
DSHUSD
128.80-25-25
EDOUSD
10044.00-25-25
EOSUSD
10017.50-25-25
ETHBTC
12.90-25-25
ETHUSD
133.40-25-25
ETPUSD
10016.80-25-25
LTCBTC
12.50-25-25
LTCUSD
19.10-25-25
NEOBTC
100-25-25
NEOUSD
17.30-25-25
OMGUSD
10017.70-25-25
XMRBTC
11.70-25-25
XMRUSD
117.90-25-25
XRPUSD
10029.30-25-25
ZECBTC
11.70-25-25
ZECUSD
127.20-25-25
SANUSD
10018.00-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1230.40-25-25
DSHBTC
11.00-25-25
DSHUSD
13.60-25-25
EDOUSD
10014.90-25-25
EOSUSD
1005.70-25-25
ETHBTC
11.10-25-25
ETHUSD
132.90-25-25
ETPUSD
1006.80-25-25
LTCBTC
10.30-25-25
LTCUSD
10.90-25-25
NEOBTC
10.20-25-25
NEOUSD
10.30-25-25
OMGUSD
1008.30-25-25
XMRBTC
10.40-25-25
XMRUSD
12.30-25-25
XRPUSD
1008.30-25-25
ZECBTC
10.70-25-25
ZECUSD
12.60-25-25
SANUSD
1008.00-25-25
IOTAUSD
10010.40-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1230.40-25-25
DSHBTC
11.00-25-25
DSHUSD
13.40-25-25
EDOUSD
10014.40-25-25
EOSUSD
1008.40-25-25
ETHBTC
11.10-25-25
ETHUSD
133.30-25-25
ETPUSD
1006.80-25-25
LTCBTC
10.40-25-25
LTCUSD
11.10-25-25
NEOBTC
10.20-25-25
NEOUSD
10.30-25-25
OMGUSD
1007.90-25-25
XMRBTC
10.40-25-25
XMRUSD
11.90-25-25
XRPUSD
1007.50-25-25
ZECBTC
10.70-25-25
ZECUSD