สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
118579.00-25-25
BTCEUR
11620.00-0.25-0.25
BCHBTC
12.70-25-25
BCHETH
1401.30-25-25
BCHUSD
13227.00-25-25
DSHBTC
126.40-25-25
DSHUSD
169400.00-25-25
ETCBTC
15.20-25-25
ETCUSD
18000.00-25-25
ETHBTC
111.30-25-25
ETHUSD
1123100.00-25-25
ETHLTC
12275.20-25-25
LTCBTC
110.40-25-25
LTCUSD
122800.00-25-25
XMRBTC
118.90-25-25
XMRUSD
120999.90-25-25
XRPUSD
1300.00-25-25
ZECBTC
110.60-25-25
ZECUSD
142600.10-25-25
XAIUSD
1281500.30-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
121364.00-60-60
BTCEUR
13140.00-60-60
BCHBTC
12.60-25-25
BCHETH
1390.40-25-25
BCHUSD
13359.00-25-25
DSHBTC
126.40-25-25
DSHUSD
171699.90-25-25
ETCBTC
15.20-25-25
ETCUSD
18000.00-25-25
ETHBTC
111.30-25-25
ETHUSD
1123099.90-25-25
ETHLTC
12265.30-25-25
LTCBTC
110.40-25-25
LTCUSD
122500.00-25-25
XMRBTC
118.90-25-25
XMRUSD
121299.90-25-25
XRPUSD
1200.00-25-25
ZECBTC
110.60-25-25
ZECUSD
142600.10-25-25
XAIUSD
1280000.00-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
118858.00-60-60
BTCEUR
1340.00-60-60
BCHBTC
12.60-25-25
BCHETH
1393.10-25-25
BCHUSD
13293.00-25-25
DSHBTC
126.40-25-25
DSHUSD
168000.20-25-25
ETCBTC
15.20-25-25
ETCUSD
18000.00-25-25
ETHBTC
111.40-25-25
ETHUSD
1123099.90-25-25
ETHLTC
12265.40-25-25
LTCBTC
110.40-25-25
LTCUSD
122500.00-25-25
XMRBTC
118.90-25-25
XMRUSD
121000.00-25-25
XRPUSD
1200.00-25-25
ZECBTC
110.60-25-25
ZECUSD
142600.10-25-25
XAIUSD
1280899.60-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2