สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1250.20-25-25
DSHBTC
11.90-25-25
DSHUSD
128.60-25-25
EDOUSD
10031.90-25-25
EOSUSD
10032.30-25-25
ETHBTC
11.10-25-25
ETHUSD
132.90-25-25
ETPUSD
10023.00-25-25
LTCBTC
10.70-25-25
LTCUSD
11.70-25-25
NEOBTC
100-25-25
NEOUSD
15.50-25-25
OMGUSD
10077.40-25-25
XMRBTC
10.60-25-25
XMRUSD
13.50-25-25
XRPUSD
10037.10-25-25
ZECBTC
15.20-25-25
ZECUSD
126.60-25-25
SANUSD
10028.40-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1250.20-25-25
DSHBTC
11.90-25-25
DSHUSD
128.60-25-25
EDOUSD
10031.90-25-25
EOSUSD
10032.30-25-25
ETHBTC
11.10-25-25
ETHUSD
132.90-25-25
ETPUSD
10023.00-25-25
LTCBTC
10.70-25-25
LTCUSD
11.70-25-25
NEOBTC
100-25-25
NEOUSD
15.50-25-25
OMGUSD
10077.40-25-25
XMRBTC
10.60-25-25
XMRUSD
13.50-25-25
XRPUSD
10037.10-25-25
ZECBTC
15.20-25-25
ZECUSD
126.60-25-25
SANUSD
10028.40-25-25
IOTAUSD
10010.10-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1240.00-25-25
DSHBTC
10.90-25-25
DSHUSD
13.60-25-25
EDOUSD
1005.30-25-25
EOSUSD
10011.00-25-25
ETHBTC
10.90-25-25
ETHUSD
133.30-25-25
ETPUSD
1009.20-25-25
LTCBTC
10.40-25-25
LTCUSD
11.90-25-25
NEOBTC
10.10-25-25
NEOUSD
10.40-25-25
OMGUSD
1007.30-25-25
XMRBTC
10.60-25-25
XMRUSD
11.80-25-25
XRPUSD
1007.20-25-25
ZECBTC
10.50-25-25
ZECUSD