สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1601.20-25-25
DSHBTC
12.30-25-25
DSHUSD
128.20-25-25
EDOUSD
10058.20-25-25
EOSUSD
10018.80-25-25
ETHBTC
12.80-25-25
ETHUSD
133.40-25-25
ETPUSD
10049.70-25-25
LTCBTC
12.40-25-25
LTCUSD
19.40-25-25
NEOBTC
110.00-25-25
NEOUSD
17.30-25-25
OMGUSD
10018.30-25-25
XMRBTC
12.10-25-25
XMRUSD
120.50-25-25
XRPUSD
10034.20-25-25
ZECBTC
12.10-25-25
ZECUSD
128.10-25-25
SANUSD
10024.60-25-25
IOTUSD
1007.90-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1123.20-25-25
DSHBTC
11.60-25-25
DSHUSD
13.00-25-25
EDOUSD
10023.20-25-25
EOSUSD
1009.20-25-25
ETHBTC
10.90-25-25
ETHUSD
13.30-25-25
ETPUSD
10023.80-25-25
IOTAUSD
10011.00-25-25
LTCBTC
10.40-25-25
LTCUSD
11.10-25-25
NEOBTC
10.10-25-25
NEOUSD
10.30-25-25
OMGUSD
1006.90-25-25
XMRBTC
11.00-25-25
XMRUSD
13.60-25-25
XRPUSD
10020.90-25-25
ZECBTC
11.00-25-25
ZECUSD
12.80-25-25
SANUSD
10012.60-25-25
IOTUSD
1001.40-25-25
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต*สเปรด *1Stop & LimitSwap * Long2Swap * Short2
BTCUSD
1103.20-25-25
DSHBTC
11.50-25-25
DSHUSD
13.50-25-25
EDOUSD
10028.20-25-25
EOSUSD
1009.90-25-25
ETHBTC
10.90-25-25
ETHUSD
13.30-25-25
ETPUSD
10051.70-25-25
IOTAUSD
10011.00-25-25
LTCBTC
10.40-25-25
LTCUSD
12.10-25-25
NEOBTC
10.20-25-25
NEOUSD
10.70-25-25
OMGUSD