สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2
BTCUSD 1 923079.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 780005.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2
BTCUSD 1 842299.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 755000.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2
BTCUSD 1 91427.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 82014.8 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด *1 Stop & Limit Swap * Long2 Swap * Short2