สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 87.23 87.25 0 -2.85 -3.59
#ADS 180.15 180.25 0 -2.85 -3.59
#DBK 13.18 13.18 0 -2.85 -3.59
#VOW 169.65 169.85 0 -2.85 -3.59
#DAI 70.93 70.96 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.52 72.68 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-02-130.57USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 87.23 87.25 0 -2.85 -3.59
#ADS 180.15 180.25 0 -2.85 -3.59
#DBK 13.18 13.18 0 -2.85 -3.59
#VOW 169.65 169.85 0 -2.85 -3.59
#DAI 70.93 70.96 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.52 72.68 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-02-130.57USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 87.23 87.25 0 -2.85 -3.59
#ADS 180.15 180.25 0 -2.85 -3.59
#DBK 13.18 13.18 0 -2.85 -3.59
#VOW 169.65 169.85 0 -2.85 -3.59
#DAI 70.93 70.96 0 -2.85 -3.59
#BOS3 72.52 72.68 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-02-130.57USD