สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 78.31 78.34 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 188.35 188.4 0.5 -2.85 -3.59
#DBK 10.12 10.12 0 -2.85 -3.59
#VOW 140.35 140.65 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 56.9 56.93 0.1 -2.85 -3.59
#BOS3 79.58 79.66 0.4 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 78.31 78.34 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 188.35 188.4 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 10.12 10.12 0.1 -2.85 -3.59
#VOW 140.35 140.65 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 56.9 56.93 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 79.58 79.66 0.4 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 78.31 78.34 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 188.35 188.4 0.5 -2.85 -3.59
#DBK 10.12 10.12 0 -2.85 -3.59
#VOW 140.35 140.65 1.0 -2.85 -3.59
#DAI 56.9 56.93 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 79.58 79.66 0.2 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR