สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด สวาร์ปยาว สวาปสั้น
#BMW 84.19 84.21 0 -2.85 -3.59
#ADS 174.3 174.4 0 -2.85 -3.59
#DBK 15.29 15.29 0 -2.85 -3.59
#VOW 136.45 136.7 0 -2.85 -3.59
#DAI 66.01 66.03 0 -2.85 -3.59
#BOS3 66.33 66.35 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-02-13 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด สวาร์ปยาว สวาปสั้น
#BMW 84.19 84.21 0 -2.85 -3.59
#ADS 174.3 174.4 0 -2.85 -3.59
#DBK 15.29 15.29 0 -2.85 -3.59
#VOW 136.45 136.7 0 -2.85 -3.59
#DAI 66.01 66.03 0 -2.85 -3.59
#BOS3 66.33 66.35 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-02-13 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด สวาร์ปยาว สวาปสั้น
#BMW 84.19 84.21 0 -2.85 -3.59
#ADS 174.3 174.4 0 -2.85 -3.59
#DBK 15.29 15.29 0 -2.85 -3.59
#VOW 136.45 136.7 0 -2.85 -3.59
#DAI 66.01 66.03 0 -2.85 -3.59
#BOS3 66.33 66.35 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-02-13 0.52 EUR