สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 82.68 82.7 0.1 -2.85 -3.59
#ADS 209.9 210 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 9.89 9.9 0 -2.85 -3.59
#VOW 145.75 145.95 3.0 -2.85 -3.59
#DAI 55.58 55.6 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 67.34 67.38 0.4 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 82.68 82.7 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 209.9 210 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 9.89 9.9 0 -2.85 -3.59
#VOW 145.75 145.95 1.0 -2.85 -3.59
#DAI 55.58 55.6 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 67.34 67.38 0.4 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 82.68 82.7 0.3 -2.85 -3.59
#ADS 209.9 210 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 9.89 9.9 0 -2.85 -3.59
#VOW 145.75 145.95 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 55.58 55.6 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 67.34 67.38 0.4 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2019-05-164.00EUR
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#ADS2018-05-110.57USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2019-05-230.11EUR
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2019-05-023.96EUR
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65EUR