สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 91.06 91.07 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 210.7 210.8 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 11.54 11.55 0.1 -2.85 -3.59
#VOW 170.65 170.85 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 65.04 65.06 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 76.36 76.4 0.2 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2018-05-174.00USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2018-05-240.11USD
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2018-05-033.96USD
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 91.06 91.07 0.1 -2.85 -3.59
#ADS 210.7 210.8 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 11.54 11.55 0.1 -2.85 -3.59
#VOW 170.65 170.85 2.0 -2.85 -3.59
#DAI 65.04 65.06 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 76.36 76.4 0.4 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2018-05-174.00USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2018-05-240.11USD
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2018-05-033.96USD
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#BMW 91.06 91.07 0.2 -2.85 -3.59
#ADS 210.7 210.8 1.0 -2.85 -3.59
#DBK 11.54 11.55 0.1 -2.85 -3.59
#VOW 170.65 170.85 3.0 -2.85 -3.59
#DAI 65.04 65.06 0.2 -2.85 -3.59
#BOS3 76.36 76.4 0.4 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
Bayerische Motoren Werke AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#BMW2018-05-174.00USD
Deutsche Bank AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DBK2018-05-240.11USD
Volkswagen AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#VOW2018-05-033.96USD
Daimler AG, listed on Xetra (1 lot = 1 CFD)#DAI2019-03-273.65USD