สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 86.78 86.79 0 -2.85 -3.59
#ADS 187.45 187.5 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.35 14.36 0 -2.85 -3.59
#VOW 148.15 148.3 0 -2.85 -3.59
#DAI 68.56 68.57 0 -2.85 -3.59
#BOS3 74.95 74.96 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 86.78 86.79 0 -2.85 -3.59
#ADS 187.45 187.5 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.35 14.36 0 -2.85 -3.59
#VOW 148.15 148.3 0 -2.85 -3.59
#DAI 68.56 68.57 0 -2.85 -3.59
#BOS3 74.95 74.96 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 86.78 86.79 0 -2.85 -3.59
#ADS 187.45 187.5 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.35 14.36 0 -2.85 -3.59
#VOW 148.15 148.3 0 -2.85 -3.59
#DAI 68.56 68.57 0 -2.85 -3.59
#BOS3 74.95 74.96 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR