สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 29.19 29.32 1.3 -0.1 -0.2
#AXP 100.46 100.48 0.2 -0.1 -0.2
#BA 364.68 364.86 1.8 -0.1 -0.2
#BAC 29.28 29.3 0.2 -0.1 -0.2
#CAT 136.58 136.61 0.3 -0.1 -0.2
#DIS 111.05 111.07 0.2 -0.1 -0.2
#GE 9.05 9.06 0.1 -0.1 -0.2
#HD 179.49 179.54 0.5 -0.1 -0.2
#IBM 123.83 123.86 0.3 -0.1 -0.2
#JNJ 130.85 130.96 1.1 -0.1 -0.2
#JPM 104.57 104.58 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 182.48 182.57 0.9 -0.1 -0.2
#MMM 195.79 195.87 0.8 -0.1 -0.2
#MO 48.28 48.29 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 42.51 42.53 0.2 -0.1 -0.2
#PG 91.37 91.4 0.3 -0.1 -0.2
#T 30.94 30.95 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 113.89 113.94 0.5 -0.1 -0.2
#VZ 57.06 57.08 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 97.71 97.73 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 72.96 72.98 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 156.99 157.13 1.4 -0.1 -0.2
#V 138.46 138.51 0.5 -0.1 -0.2
#LMT 282.81 282.91 1.0 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 29.19 29.32 1.3 -0.1 -0.2
#AXP 100.46 100.48 0.2 -0.1 -0.2
#BA 364.68 364.86 1.8 -0.1 -0.2
#BAC 29.28 29.3 0.2 -0.1 -0.2
#CAT 136.58 136.61 0.3 -0.1 -0.2
#DIS 111.05 111.07 0.2 -0.1 -0.2
#GE 9.05 9.06 0.1 -0.1 -0.2
#HD 179.49 179.54 0.5 -0.1 -0.2
#IBM 123.83 123.86 0.4 -0.1 -0.2
#JNJ 130.85 130.96 1.1 -0.1 -0.2
#JPM 104.57 104.58 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 182.48 182.57 0.9 -0.1 -0.2
#MMM 195.79 195.87 0.8 -0.1 -0.2
#MO 48.28 48.29 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 42.51 42.53 0.2 -0.1 -0.2
#PG 91.37 91.4 0.3 -0.1 -0.2
#T 30.94 30.95 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 113.89 113.94 0.4 -0.1 -0.2
#VZ 57.06 57.08 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 97.71 97.73 0.3 -0.1 -0.2
#XOM 72.96 72.98 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 156.99 157.13 1.2 -0.1 -0.2
#V 138.46 138.51 0.5 -0.1 -0.2
#LMT 282.81 282.91 0.9 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 29.19 29.32 1.3 -0.1 -0.2
#AXP 100.46 100.48 0.2 -0.1 -0.2
#BA 364.68 364.86 1.8 -0.1 -0.2
#BAC 29.28 29.3 0.2 -0.1 -0.2
#CAT 136.58 136.61 0.3 -0.1 -0.2
#DIS 111.05 111.07 0.2 -0.1 -0.2
#GE 9.05 9.06 0.1 -0.1 -0.2
#HD 179.49 179.54 0.5 -0.1 -0.2
#IBM 123.83 123.86 0.3 -0.1 -0.2
#JNJ 130.85 130.96 1.1 -0.1 -0.2
#JPM 104.57 104.58 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 182.48 182.57 0.9 -0.1 -0.2
#MMM 195.79 195.87 0.8 -0.1 -0.2
#MO 48.28 48.29 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 42.51 42.53 0.2 -0.1 -0.2
#PG 91.37 91.4 0.3 -0.1 -0.2
#T 30.94 30.95 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 113.89 113.94 0.5 -0.1 -0.2
#VZ 57.06 57.08 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 97.71 97.73 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 72.96 72.98 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 156.99 157.13 1.7 -0.1 -0.2
#V 138.46 138.51 0.5 -0.1 -0.2
#LMT 282.81 282.91 0.9 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD