สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 41.28 41.78 0.1 -0.1 -0.2
#AXP 100.14 100.17 0.3 -0.1 -0.2
#BA 355.4 355.55 2.2 -0.1 -0.2
#BAC 29.65 29.67 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 139.38 139.44 0.4 -0.1 -0.2
#DIS 112.14 112.15 0.1 -0.1 -0.2
#GE 13.73 13.75 0.1 -0.1 -0.2
#HD 202.62 202.68 0.7 -0.1 -0.2
#IBM 149.19 149.24 0.2 -0.1 -0.2
#JNJ 125.9 125.96 0.3 -0.1 -0.2
#JPM 109.83 109.87 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 157.44 157.49 0.4 -0.1 -0.2
#MMM 201.6 201.64 0.6 -0.1 -0.2
#MO 56.92 56.93 0.2 -0.1 -0.2
#PFE 37.36 37.37 0.1 -0.1 -0.2
#PG 78.73 78.75 0.1 -0.1 -0.2
#T 31.27 31.28 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 130.36 130.38 0.5 -0.1 -0.2
#VZ 50.73 50.74 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 87.71 87.73 0.1 -0.1 -0.2
#XOM 82 82.02 0.2 -0.1 -0.2
#BABA 187.26 187.3 0.4 -0.1 -0.2
#V 140.09 140.15 0.3 -0.1 -0.2
#LMT 319.58 319.74 2.0 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-05-170.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 41.28 41.78 0.1 -0.1 -0.2
#AXP 100.14 100.17 0.6 -0.1 -0.2
#BA 355.4 355.55 1.5 -0.1 -0.2
#BAC 29.65 29.67 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 139.38 139.44 0.7 -0.1 -0.2
#DIS 112.14 112.15 0.3 -0.1 -0.2
#GE 13.73 13.75 0.1 -0.1 -0.2
#HD 202.62 202.68 0.4 -0.1 -0.2
#IBM 149.19 149.24 0.2 -0.1 -0.2
#JNJ 125.9 125.96 0.3 -0.1 -0.2
#JPM 109.83 109.87 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 157.44 157.49 0.4 -0.1 -0.2
#MMM 201.6 201.64 0.7 -0.1 -0.2
#MO 56.92 56.93 0.2 -0.1 -0.2
#PFE 37.36 37.37 0.1 -0.1 -0.2
#PG 78.73 78.75 0.1 -0.1 -0.2
#T 31.27 31.28 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 130.36 130.38 0.5 -0.1 -0.2
#VZ 50.73 50.74 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 87.71 87.73 0.1 -0.1 -0.2
#XOM 82 82.02 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 187.26 187.3 0.4 -0.1 -0.2
#V 140.09 140.15 0.2 -0.1 -0.2
#LMT 319.58 319.74 1.6 -0.1 -0.2
NKE 0.1 -2.85929 -3.14071
NFLX 363.62 364.73 3.4 -2.85929 -3.14071
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-05-170.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 41.28 41.78 0.1 -0.1 -0.2
#AXP 100.14 100.17 0.3 -0.1 -0.2
#BA 355.4 355.55 2.2 -0.1 -0.2
#BAC 29.65 29.67 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 139.38 139.44 0.7 -0.1 -0.2
#DIS 112.14 112.15 0.1 -0.1 -0.2
#GE 13.73 13.75 0.1 -0.1 -0.2
#HD 202.62 202.68 0.4 -0.1 -0.2
#IBM 149.19 149.24 0.3 -0.1 -0.2
#JNJ 125.9 125.96 0.2 -0.1 -0.2
#JPM 109.83 109.87 0.2 -0.1 -0.2
#MCD 157.44 157.49 0.5 -0.1 -0.2
#MMM 201.6 201.64 0.5 -0.1 -0.2
#MO 56.92 56.93 0.2 -0.1 -0.2
#PFE 37.36 37.37 0.1 -0.1 -0.2
#PG 78.73 78.75 0.1 -0.1 -0.2
#T 31.27 31.28 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 130.36 130.38 0.4 -0.1 -0.2
#VZ 50.73 50.74 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 87.71 87.73 0.1 -0.1 -0.2
#XOM 82 82.02 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 187.26 187.3 0.3 -0.1 -0.2
#V 140.09 140.15 0.2 -0.1 -0.2
#LMT 319.58 319.74 1.6 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-05-170.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD