สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 42.83 42.85 0.4 -0.1 -0.2
#AXP 109.18 109.2 0.2 -0.1 -0.2
#BA 355.93 356.05 1.2 -0.1 -0.2
#BAC 30.27 30.28 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 146.24 146.28 1.2 -0.1 -0.2
#DIS 109.34 109.36 0.5 -0.1 -0.2
#GE 12.7 12.71 0.1 -0.1 -0.2
#HD 208.42 208.44 0.6 -0.1 -0.2
#IBM 147.94 147.97 0.6 -0.1 -0.2
#JNJ 139.96 139.99 0.4 -0.1 -0.2
#JPM 113.85 113.86 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 158.13 158.16 0.7 -0.1 -0.2
#MMM 209.46 209.49 1.3 -0.1 -0.2
#MO 62.43 62.45 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.01 43.02 0.1 -0.1 -0.2
#PG 84.24 84.25 0.1 -0.1 -0.2
#T 33.61 33.62 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 137.72 137.74 0.6 -0.1 -0.2
#VZ 54.69 54.7 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 94.82 94.83 0.3 -0.1 -0.2
#XOM 83.41 83.42 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 158.76 158.81 0.6 -0.1 -0.2
#V 146.18 146.2 0.5 -0.1 -0.2
#LMT 339.35 339.42 2.7 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 42.83 42.85 0.4 -0.1 -0.2
#AXP 109.18 109.2 0.2 -0.1 -0.2
#BA 355.93 356.05 2.9 -0.1 -0.2
#BAC 30.27 30.28 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 146.24 146.28 1.1 -0.1 -0.2
#DIS 109.34 109.36 0.6 -0.1 -0.2
#GE 12.7 12.71 0.1 -0.1 -0.2
#HD 208.42 208.44 0.9 -0.1 -0.2
#IBM 147.94 147.97 0.4 -0.1 -0.2
#JNJ 139.96 139.99 0.2 -0.1 -0.2
#JPM 113.85 113.86 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 158.13 158.16 0.2 -0.1 -0.2
#MMM 209.46 209.49 1.5 -0.1 -0.2
#MO 62.43 62.45 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.01 43.02 0.1 -0.1 -0.2
#PG 84.24 84.25 0.2 -0.1 -0.2
#T 33.61 33.62 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 137.72 137.74 0.7 -0.1 -0.2
#VZ 54.69 54.7 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 94.82 94.83 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 83.41 83.42 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 158.76 158.81 0.8 -0.1 -0.2
#V 146.18 146.2 0.3 -0.1 -0.2
#LMT 339.35 339.42 2.6 -0.1 -0.2
NKE 0.2 -2.85929 -3.14071
NFLX 349.78 350.96 2.8 -2.85929 -3.14071
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 42.83 42.85 0.4 -0.1 -0.2
#AXP 109.18 109.2 0.2 -0.1 -0.2
#BA 355.93 356.05 3.2 -0.1 -0.2
#BAC 30.27 30.28 0.1 -0.1 -0.2
#CAT 146.24 146.28 1.5 -0.1 -0.2
#DIS 109.34 109.36 0.6 -0.1 -0.2
#GE 12.7 12.71 0.1 -0.1 -0.2
#HD 208.42 208.44 0.9 -0.1 -0.2
#IBM 147.94 147.97 0.5 -0.1 -0.2
#JNJ 139.96 139.99 0.3 -0.1 -0.2
#JPM 113.85 113.86 0.1 -0.1 -0.2
#MCD 158.13 158.16 0.3 -0.1 -0.2
#MMM 209.46 209.49 2.0 -0.1 -0.2
#MO 62.43 62.45 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 43.01 43.02 0.1 -0.1 -0.2
#PG 84.24 84.25 0.1 -0.1 -0.2
#T 33.61 33.62 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 137.72 137.74 0.6 -0.1 -0.2
#VZ 54.69 54.7 0.1 -0.1 -0.2
#WMT 94.82 94.83 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 83.41 83.42 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 158.76 158.81 0.8 -0.1 -0.2
#V 146.18 146.2 0.3 -0.1 -0.2
#LMT 339.35 339.42 2.7 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD