สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 157.25 157.56 0 -4.12176 -3.07824
#CSCO -4.12176 -3.07824
#FB 174.2 175.83 0 -4.12176 -3.07824
#HPQ 22.01 22.22 0 -4.12176 -3.07824
#INTC 40.05 40.26 0 -4.12176 -3.07824
#MSFT 78.54 78.85 0 -4.12176 -3.07824
#GOOG 1004.49 1005.93 0 -4.12176 -3.07824
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 157.25 157.56 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 174.2 175.83 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 22.01 22.22 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 40.05 40.26 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 78.54 78.85 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 1004.49 1005.93 0 -4.1218 -3.0782
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 157.25 157.56 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 174.2 175.83 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 22.01 22.22 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 40.05 40.26 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 78.54 78.85 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 1004.49 1005.93 0 -4.1218 -3.0782
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD