สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 217.88 217.91 0.4 -0.1 -0.2
#CSCO 47.12 47.14 0.1 -0.1 -0.2
#FB 160.57 160.59 1.1 -0.1 -0.2
#HPQ 25.01 25.02 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 45.42 45.43 0.2 -0.1 -0.2
#MSFT 112.14 112.17 0.1 -0.1 -0.2
#GOOG 1159.09 1159.87 34.4 -0.1 -0.2
#PEP 115.37 115.41 0.4 -0.1 -0.2
#PYPL 88.66 88.71 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 273.94 274.08 3.0 -0.1 -0.2
#TSLA 294.82 294.98 4.9 -0.1 -0.2
#SBUX 54.57 54.58 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 200.83 200.9 1.3 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 217.88 217.91 0.2 -0.1 -0.2
#CSCO 47.12 47.14 3.0 -0.1 -0.2
#FB 160.57 160.59 1.0 -0.1 -0.2
#HPQ 25.01 25.02 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 45.42 45.43 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 112.14 112.17 0.2 -0.1 -0.2
#GOOG 1159.09 1159.87 23.5 -0.1 -0.2
#PEP 115.37 115.41 0.4 -0.1 -0.2
#PYPL 88.66 88.71 0.4 -0.1 -0.2
#NVDA 273.94 274.08 3.5 -0.1 -0.2
#TSLA 294.82 294.98 3.7 -0.1 -0.2
#SBUX 54.57 54.58 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 200.83 200.9 1.9 -0.1 -0.2
CL 68.8 68.81 0.1 -2.85929 -3.14071
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 217.88 217.91 0.3 -0.1 -0.2
#CSCO 47.12 47.14 0.1 -0.1 -0.2
#FB 160.57 160.59 0.5 -0.1 -0.2
#HPQ 25.01 25.02 0.2 -0.1 -0.2
#INTC 45.42 45.43 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 112.14 112.17 0.1 -0.1 -0.2
#GOOG 1159.09 1159.87 28.6 -0.1 -0.2
#PEP 115.37 115.41 0.4 -0.1 -0.2
#PYPL 88.66 88.71 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 273.94 274.08 2.1 -0.1 -0.2
#TSLA 294.82 294.98 6.3 -0.1 -0.2
#SBUX 54.57 54.58 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 200.83 200.9 1.6 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD