สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 172.01 172.47 0 -0.1 -0.2
#CSCO -0.1 -0.2
#FB 177.48 179.12 0 -0.1 -0.2
#HPQ 20.75 20.96 0 -0.1 -0.2
#INTC 43.23 43.45 0 -0.1 -0.2
#MSFT 85.22 85.56 0 -0.1 -0.2
#GOOG 1050.4 1053.43 0 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-11-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-12-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 172.01 172.47 0 -0.1 -0.2
#CSCO -0.1 -0.2
#FB 177.48 179.12 0 -0.1 -0.2
#HPQ 20.75 20.96 0 -0.1 -0.2
#INTC 43.23 43.45 0 -0.1 -0.2
#MSFT 85.22 85.56 0 -0.1 -0.2
#GOOG 1050.4 1053.43 0 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-11-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-12-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 172.01 172.47 0 -0.1 -0.2
#CSCO -0.1 -0.2
#FB 177.48 179.12 0 -0.1 -0.2
#HPQ 20.75 20.96 0 -0.1 -0.2
#INTC 43.23 43.45 0 -0.1 -0.2
#MSFT 85.22 85.56 0 -0.1 -0.2
#GOOG 1050.4 1053.43 0 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-11-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-10-04 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-12-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-11-06 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-11-15 0.42 USD