สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 176.8 176.86 0.6 -0.1 -0.2
#CSCO 44.47 44.48 0.1 -0.1 -0.2
#FB 132.48 132.52 0.4 -0.1 -0.2
#HPQ 22.6 22.61 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 47.4 47.41 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 101.58 101.64 0.6 -0.1 -0.2
#GOOG 1030.05 1031.38 13.3 -0.1 -0.2
#PEP 116.01 116.04 0.3 -0.1 -0.2
#PYPL 77.7 77.72 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 148.98 149.08 1.0 -0.1 -0.2
#TSLA 347.39 347.69 3.0 -0.1 -0.2
#SBUX 67.17 67.19 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 196.62 196.92 3.0 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 176.8 176.86 0.4 -0.1 -0.2
#CSCO 44.47 44.48 3.0 -0.1 -0.2
#FB 132.48 132.52 0.7 -0.1 -0.2
#HPQ 22.6 22.61 0.2 -0.1 -0.2
#INTC 47.4 47.41 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 101.58 101.64 0.4 -0.1 -0.2
#GOOG 1030.05 1031.38 10.9 -0.1 -0.2
#PEP 116.01 116.04 0.3 -0.1 -0.2
#PYPL 77.7 77.72 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 148.98 149.08 1.1 -0.1 -0.2
#TSLA 347.39 347.69 5.9 -0.1 -0.2
#SBUX 67.17 67.19 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 196.62 196.92 0.8 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 176.8 176.86 0.6 -0.1 -0.2
#CSCO 44.47 44.48 0.1 -0.1 -0.2
#FB 132.48 132.52 0.4 -0.1 -0.2
#HPQ 22.6 22.61 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 47.4 47.41 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 101.58 101.64 0.6 -0.1 -0.2
#GOOG 1030.05 1031.38 13.3 -0.1 -0.2
#PEP 116.01 116.04 0.4 -0.1 -0.2
#PYPL 77.7 77.72 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 148.98 149.08 1.0 -0.1 -0.2
#TSLA 347.39 347.69 3.0 -0.1 -0.2
#SBUX 67.17 67.19 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 196.62 196.92 3.0 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD