สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 172.93 173 0.2 -0.1 -0.2
#CSCO 44.55 44.57 0.1 -0.1 -0.2
#FB 168.04 168.11 0.3 -0.1 -0.2
#INTC 52.19 52.2 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 96.07 96.09 0.2 -0.1 -0.2
#GOOG 1089.97 1090.83 17.2 -0.1 -0.2
#PEP 105.54 105.56 0.3 -0.1 -0.2
#PYPL 79.65 79.68 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 228.82 228.96 2.0 -0.1 -0.2
#TSLA 299.62 300.4 3.8 -0.1 -0.2
#SBUX 59.19 59.2 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 172.83 172.97 1.2 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-02-090.63USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-04-040.33USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-05-160.42USD
Pepsi#PEP2018-03-010.81USD
Nvidia#NVDA2018-02-220.15USD
Starbucks#SBUX2018-02-070.30USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-02-141.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 172.93 173 0.1 -0.1 -0.2
#CSCO 44.55 44.57 3.0 -0.1 -0.2
#FB 168.04 168.11 0.4 -0.1 -0.2
#INTC 52.19 52.2 0.2 -0.1 -0.2
#MSFT 96.07 96.09 0.1 -0.1 -0.2
#GOOG 1089.97 1090.83 11.3 -0.1 -0.2
#PEP 105.54 105.56 0.3 -0.1 -0.2
#PYPL 79.65 79.68 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 228.82 228.96 0.8 -0.1 -0.2
#TSLA 299.62 300.4 3.1 -0.1 -0.2
#SBUX 59.19 59.2 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 172.83 172.97 1.2 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-02-090.63USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-04-040.33USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-05-160.42USD
Pepsi#PEP2018-03-010.81USD
Nvidia#NVDA2018-02-220.15USD
Starbucks#SBUX2018-02-070.30USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-02-141.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 172.93 173 0.1 -0.1 -0.2
#CSCO 44.55 44.57 0.2 -0.1 -0.2
#FB 168.04 168.11 0.4 -0.1 -0.2
#INTC 52.19 52.2 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 96.07 96.09 0.1 -0.1 -0.2
#GOOG 1089.97 1090.83 12.4 -0.1 -0.2
#PEP 105.54 105.56 0.2 -0.1 -0.2
#PYPL 79.65 79.68 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 228.82 228.96 2.2 -0.1 -0.2
#TSLA 299.62 300.4 2.8 -0.1 -0.2
#SBUX 59.19 59.2 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 172.83 172.97 0.9 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-02-090.63USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-04-040.33USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-05-160.42USD
Pepsi#PEP2018-03-010.81USD
Nvidia#NVDA2018-02-220.15USD
Starbucks#SBUX2018-02-070.30USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-02-141.32USD