สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 191 191.11 1.1 -0.1 -0.2
#CSCO 52.73 52.75 0.2 -0.1 -0.2
#FB 164.28 164.39 1.1 -0.1 -0.2
#HPQ 19.34 19.35 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 53.26 53.28 0.2 -0.1 -0.2
#MSFT 117.04 117.09 0.5 -0.1 -0.2
#GOOG 1206.69 1208.35 16.6 -0.1 -0.2
#PEP 120.68 120.74 0.6 -0.1 -0.2
#PYPL 101.26 101.3 0.4 -0.1 -0.2
#NVDA 177.45 177.53 0.8 -0.1 -0.2
#TSLA 264.52 264.66 1.4 -0.1 -0.2
#SBUX 71.96 71.99 0.3 -0.1 -0.2
#AMGN 186.6 186.71 1.1 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 191 191.11 0.9 -0.1 -0.2
#CSCO 52.73 52.75 3.0 -0.1 -0.2
#FB 164.28 164.39 1.1 -0.1 -0.2
#HPQ 19.34 19.35 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 53.26 53.28 0.3 -0.1 -0.2
#MSFT 117.04 117.09 0.5 -0.1 -0.2
#GOOG 1206.69 1208.35 14.9 -0.1 -0.2
#PEP 120.68 120.74 0.6 -0.1 -0.2
#PYPL 101.26 101.3 0.4 -0.1 -0.2
#NVDA 177.45 177.53 0.8 -0.1 -0.2
#TSLA 264.52 264.66 1.4 -0.1 -0.2
#SBUX 71.96 71.99 0.3 -0.1 -0.2
#AMGN 186.6 186.71 1.1 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 191 191.11 0.9 -0.1 -0.2
#CSCO 52.73 52.75 3.0 -0.1 -0.2
#FB 164.28 164.39 1.1 -0.1 -0.2
#HPQ 19.34 19.35 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 53.26 53.28 0.3 -0.1 -0.2
#MSFT 117.04 117.09 0.5 -0.1 -0.2
#GOOG 1206.69 1208.35 14.9 -0.1 -0.2
#PEP 120.68 120.74 0.5 -0.1 -0.2
#PYPL 101.26 101.3 0.4 -0.1 -0.2
#NVDA 177.45 177.53 0.8 -0.1 -0.2
#TSLA 264.52 264.66 1.4 -0.1 -0.2
#SBUX 71.96 71.99 0.3 -0.1 -0.2
#AMGN 186.6 186.71 1.1 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD