สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 153.66 153.72 0.6 -0.1 -0.2
#CSCO 44.8 44.81 0.1 -0.1 -0.2
#FB 147.72 147.78 0.6 -0.1 -0.2
#HPQ 21.32 21.33 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 48.29 48.31 0.2 -0.1 -0.2
#MSFT 105.76 105.8 0.4 -0.1 -0.2
#GOOG 1077.98 1079.87 18.9 -0.1 -0.2
#PEP 110.01 110.06 0.5 -0.1 -0.2
#PYPL 90.01 90.03 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 148.8 148.87 0.7 -0.1 -0.2
#TSLA 298.8 299.01 2.1 -0.1 -0.2
#SBUX 65.46 65.48 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 201.93 202.18 2.5 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 153.66 153.72 0.7 -0.1 -0.2
#CSCO 44.8 44.81 3.0 -0.1 -0.2
#FB 147.72 147.78 0.3 -0.1 -0.2
#HPQ 21.32 21.33 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 48.29 48.31 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 105.76 105.8 0.4 -0.1 -0.2
#GOOG 1077.98 1079.87 14.2 -0.1 -0.2
#PEP 110.01 110.06 0.5 -0.1 -0.2
#PYPL 90.01 90.03 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 148.8 148.87 0.7 -0.1 -0.2
#TSLA 298.8 299.01 2.1 -0.1 -0.2
#SBUX 65.46 65.48 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 201.93 202.18 2.5 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 153.66 153.72 0.6 -0.1 -0.2
#CSCO 44.8 44.81 0.1 -0.1 -0.2
#FB 147.72 147.78 0.6 -0.1 -0.2
#HPQ 21.32 21.33 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 48.29 48.31 0.2 -0.1 -0.2
#MSFT 105.76 105.8 0.4 -0.1 -0.2
#GOOG 1077.98 1079.87 18.9 -0.1 -0.2
#PEP 110.01 110.06 0.4 -0.1 -0.2
#PYPL 90.01 90.03 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 148.8 148.87 0.7 -0.1 -0.2
#TSLA 298.8 299.01 2.1 -0.1 -0.2
#SBUX 65.46 65.48 0.2 -0.1 -0.2
#AMGN 201.93 202.18 2.5 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD