สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 160.71 161.06 0 -4.12176 -3.07824
#CSCO -4.12176 -3.07824
#FB 169.19 170.84 0 -4.12176 -3.07824
#HPQ 18.87 19.08 0 -4.12176 -3.07824
#INTC 35.71 35.92 0 -4.12176 -3.07824
#MSFT 73.47 73.79 0 -4.12176 -3.07824
#GOOG 943.63 945.13 0 -4.12176 -3.07824
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-07-05 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-08-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-08-15 0.39 USD
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 160.71 161.06 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 169.19 170.84 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 18.87 19.08 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 35.71 35.92 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 73.47 73.79 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 943.63 945.13 0 -4.1218 -3.0782
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-07-05 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-08-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-08-15 0.39 USD
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#AAPL 160.71 161.06 0 -4.1218 -3.0782
#CSCO -4.1218 -3.0782
#FB 169.19 170.84 0 -4.1218 -3.0782
#HPQ 18.87 19.08 0 -4.1218 -3.0782
#INTC 35.71 35.92 0 -4.1218 -3.0782
#MSFT 73.47 73.79 0 -4.1218 -3.0782
#GOOG 943.63 945.13 0 -4.1218 -3.0782
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
APPLE INC #AAPL 2017-08-10 0.63 USD
CISCO SYS INC #CSCO 2017-07-05 0.29 USD
Hewlett-Packard Company #HPQ 2017-09-12 0.13 USD
Intel Corporation #INTC 2017-08-03 0.27 USD
Microsoft Corporation #MSFT 2017-08-15 0.39 USD