สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 191.91 191.98 0.2 -0.1 -0.2
#CSCO 42.4 42.42 1.1 -0.1 -0.2
#FB 208.07 208.15 0.4 -0.1 -0.2
#HPQ 23.18 23.19 0.2 -0.1 -0.2
#INTC 51.99 52.01 0.2 -0.1 -0.2
#MSFT 104.43 104.91 0.1 -0.1 -0.2
#GOOG 1198.88 1200.02 11.3 -0.1 -0.2
#PEP 115.75 115.79 0.2 -0.1 -0.2
#PYPL 87.4 87.42 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 251.98 252.13 1.9 -0.1 -0.2
#TSLA 320.22 320.48 4.7 -0.1 -0.2
#SBUX 51.32 51.34 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 191.74 191.82 1.5 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 191.91 191.98 0.2 -0.1 -0.2
#CSCO 42.4 42.42 3.0 -0.1 -0.2
#FB 208.07 208.15 0.4 -0.1 -0.2
#HPQ 23.18 23.19 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 51.99 52.01 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 104.43 104.91 0.1 -0.1 -0.2
#GOOG 1198.88 1200.02 18.7 -0.1 -0.2
#PEP 115.75 115.79 0.2 -0.1 -0.2
#PYPL 87.4 87.42 0.3 -0.1 -0.2
#NVDA 251.98 252.13 2.0 -0.1 -0.2
#TSLA 320.22 320.48 2.2 -0.1 -0.2
#SBUX 51.32 51.34 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 191.74 191.82 2.0 -0.1 -0.2
CL 65.74 65.76 0.1 -2.85929 -3.14071
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AAPL 191.91 191.98 0.2 -0.1 -0.2
#CSCO 42.4 42.42 0.2 -0.1 -0.2
#FB 208.07 208.15 0.5 -0.1 -0.2
#HPQ 23.18 23.19 0.1 -0.1 -0.2
#INTC 51.99 52.01 0.1 -0.1 -0.2
#MSFT 104.43 104.91 0.2 -0.1 -0.2
#GOOG 1198.88 1200.02 16.2 -0.1 -0.2
#PEP 115.75 115.79 0.2 -0.1 -0.2
#PYPL 87.4 87.42 0.2 -0.1 -0.2
#NVDA 251.98 252.13 1.9 -0.1 -0.2
#TSLA 320.22 320.48 4.9 -0.1 -0.2
#SBUX 51.32 51.34 0.1 -0.1 -0.2
#AMGN 191.74 191.82 2.5 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
APPLE INC#AAPL2018-05-110.73USD
CISCO SYS INC#CSCO2018-07-050.33USD
Hewlett-Packard Company#HPQ2018-09-110.14USD
Intel Corporation#INTC2018-05-040.30USD
Microsoft Corporation#MSFT2018-08-150.42USD
Pepsi#PEP2018-05-310.93USD
Nvidia#NVDA2018-05-230.15USD
Starbucks#SBUX2018-08-080.36USD
Amgen, Inc.#AMGN2018-05-161.32USD