สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 214.6 214.6 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 144.97 144.97 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.05294 0.05294 0
ซื้อ
N/A
+0.0005
#LKOH 4009.3 4009.3 0
ซื้อ
N/A
-5,0
#ROSN 339.61 339.61 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10562 10562 0
ซื้อ
N/A
-119.0
#CHMF 953.2 953.2 0
ซื้อ
N/A
+4.60
#SNGS 29.475 29.475 0
ซื้อ
N/A
+0.110
#RTKM 64.9 64.9 0
ซื้อ
N/A
-0,09
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-146.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-207.89RUR
VTB BANK#VTBR2018-05-100.00RUR
LUKOIL#LKOH2017-12-2285.00RUR
ROSNEFT#ROSN2017-10-103.83RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2017-10-19224.20RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-06-1927.72RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.60RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-075.38RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 214.6 214.6 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 144.97 144.97 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.05294 0.05294 0
ซื้อ
N/A
+0.0005
#LKOH 4009.3 4009.3 0
ซื้อ
N/A
-5,0
#ROSN 339.61 339.61 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10562 10562 0
ซื้อ
N/A
-119.0
#CHMF 953.2 953.2 0
ซื้อ
N/A
+4.60
#SNGS 29.475 29.475 0
ซื้อ
N/A
+0.110
#RTKM 64.9 64.9 0
ซื้อ
N/A
-0,09
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-146.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-207.89RUR
VTB BANK#VTBR2018-05-100.00RUR
LUKOIL#LKOH2017-12-2285.00RUR
ROSNEFT#ROSN2017-10-103.83RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2017-10-19224.20RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-06-1927.72RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.60RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-075.38RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 214.6 214.6 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 144.97 144.97 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.05294 0.05294 0
ซื้อ
N/A
+0.0005
#LKOH 4009.3 4009.3 0
ซื้อ
N/A
-5,0
#ROSN 339.61 339.61 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10562 10562 0
ซื้อ
N/A
-119.0
#CHMF 953.2 953.2 0
ซื้อ
N/A
+4.60
#SNGS 29.475 29.475 0
ซื้อ
N/A
+0.110
#RTKM 64.9 64.9 0
ซื้อ
N/A
-0,09
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-146.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-207.89RUR
VTB BANK#VTBR2018-05-100.00RUR
LUKOIL#LKOH2017-12-2285.00RUR
ROSNEFT#ROSN2017-10-103.83RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2017-10-19224.20RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-06-1927.72RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.60RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-075.38RUR