สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 192.3 192.3 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 157.37 157.37 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04081 0.04081 0
ซื้อ
N/A
+0.0008
#LKOH 4636.3 4636.3 0
ซื้อ
N/A
0,0
#ROSN 439.36 439.36 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 11593 11593 0
ซื้อ
N/A
+49.0
#CHMF 1082.2 1082.2 0
ซื้อ
N/A
+2.20
#SNGS 27.56 27.56 0
ซื้อ
N/A
-0.095
#RTKM 69.37 69.37 0
ซื้อ
N/A
+0,14
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-2612.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-198.04RUR
VTB BANK#VTBR2018-06-040.00RUR
LUKOIL#LKOH2018-07-11130.00RUR
ROSNEFT#ROSN2018-10-0914.68RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2018-10-01776.02RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-09-2545.94RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.65RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-085.04RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 192.3 192.3 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 157.37 157.37 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04081 0.04081 0
ซื้อ
N/A
+0.0008
#LKOH 4636.3 4636.3 0
ซื้อ
N/A
0,0
#ROSN 439.36 439.36 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 11593 11593 0
ซื้อ
N/A
+49.0
#CHMF 1082.2 1082.2 0
ซื้อ
N/A
+2.20
#SNGS 27.56 27.56 0
ซื้อ
N/A
-0.095
#RTKM 69.37 69.37 0
ซื้อ
N/A
+0,14
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-2612.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-198.04RUR
VTB BANK#VTBR2018-06-040.00RUR
LUKOIL#LKOH2018-07-11130.00RUR
ROSNEFT#ROSN2018-10-0914.68RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2018-10-01776.02RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-09-2545.94RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.65RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-085.04RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 192.3 192.3 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 157.37 157.37 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04081 0.04081 0
ซื้อ
N/A
+0.0008
#LKOH 4636.3 4636.3 0
ซื้อ
N/A
0,0
#ROSN 439.36 439.36 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 11593 11593 0
ซื้อ
N/A
+49.0
#CHMF 1082.2 1082.2 0
ซื้อ
N/A
+2.20
#SNGS 27.56 27.56 0
ซื้อ
N/A
-0.095
#RTKM 69.37 69.37 0
ซื้อ
N/A
+0,14
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-2612.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-198.04RUR
VTB BANK#VTBR2018-06-040.00RUR
LUKOIL#LKOH2018-07-11130.00RUR
ROSNEFT#ROSN2018-10-0914.68RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2018-10-01776.02RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-09-2545.94RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.65RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-085.04RUR