สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 อารมณ์ เปลี่ยนแปลง
#SBER 173.39 173.39 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 116.5 116.5 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.06016 0.06016 0
ซื้อ
75%
-0.0002
#LKOH 2851.5 2851.5 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 303.25 303.25 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 8822 8822 0
ซื้อ
83%
+99.0
#CHMF 847.8 847.8 0
ซื้อ
50%
+3.80
#SNGS 26.595 26.595 0
ซื้อ
50%
+0.285
#RTKM 65.57 65.57 0
ซื้อ
100%
+0,29
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA #SBER 2018-06-14 6.00 RUR
GAZPROM #GAZP 2018-07-20 7.89 RUR
VTB BANK #VTBR 2018-05-10 0.00 RUR
LUKOIL #LKOH 2017-07-10 120.00 RUR
ROSNEFT #ROSN 2018-07-03 5.98 RUR
NORNICKEL GMK #GMKN 2017-06-23 446.10 RUR
SEVERSTAL #CHMF 2017-09-26 22.28 RUR
SURGUTNEFTEGAZ #SNGS 2018-07-19 0.60 RUR
ROSTELECOM #RTKM 2018-07-07 5.38 RUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 อารมณ์ เปลี่ยนแปลง
#SBER 173.39 173.39 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 116.5 116.5 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.06016 0.06016 0
ซื้อ
75%
-0.0002
#LKOH 2851.5 2851.5 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 303.25 303.25 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 8822 8822 0
ซื้อ
83%
+99.0
#CHMF 847.8 847.8 0
ซื้อ
50%
+3.80
#SNGS 26.595 26.595 0
ซื้อ
50%
+0.285
#RTKM 65.57 65.57 0
ซื้อ
100%
+0,29
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA #SBER 2018-06-14 6.00 RUR
GAZPROM #GAZP 2018-07-20 7.89 RUR
VTB BANK #VTBR 2018-05-10 0.00 RUR
LUKOIL #LKOH 2017-07-10 120.00 RUR
ROSNEFT #ROSN 2018-07-03 5.98 RUR
NORNICKEL GMK #GMKN 2017-06-23 446.10 RUR
SEVERSTAL #CHMF 2017-09-26 22.28 RUR
SURGUTNEFTEGAZ #SNGS 2018-07-19 0.60 RUR
ROSTELECOM #RTKM 2018-07-07 5.38 RUR