สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 อารมณ์ เปลี่ยนแปลง
#SBER 193.36 193.36 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 126.86 126.86 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.0604 0.0604 0
ซื้อ
N/A
+0.0001
#LKOH 2995.9 2995.9 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 320.38 320.38 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10704 10704 0
ซื้อ
N/A
+174.0
#CHMF 901.6 901.6 0
ซื้อ
N/A
+11.70
#SNGS 29.555 29.555 0
ซื้อ
N/A
+0.195
#RTKM 66.42 66.42 0
ซื้อ
N/A
+0,26
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA #SBER 2018-06-14 6.00 RUR
GAZPROM #GAZP 2018-07-20 7.89 RUR
VTB BANK #VTBR 2018-05-10 0.00 RUR
LUKOIL #LKOH 2017-07-10 120.00 RUR
ROSNEFT #ROSN 2017-10-10 3.83 RUR
NORNICKEL GMK #GMKN 2017-10-19 224.20 RUR
SEVERSTAL #CHMF 2017-12-05 35.61 RUR
SURGUTNEFTEGAZ #SNGS 2018-07-19 0.60 RUR
ROSTELECOM #RTKM 2018-07-07 5.38 RUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 อารมณ์ เปลี่ยนแปลง
#SBER 193.36 193.36 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 126.86 126.86 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.0604 0.0604 0
ซื้อ
N/A
+0.0001
#LKOH 2995.9 2995.9 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 320.38 320.38 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10704 10704 0
ซื้อ
N/A
+174.0
#CHMF 901.6 901.6 0
ซื้อ
N/A
+11.70
#SNGS 29.555 29.555 0
ซื้อ
N/A
+0.195
#RTKM 66.42 66.42 0
ซื้อ
N/A
+0,26
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA #SBER 2018-06-14 6.00 RUR
GAZPROM #GAZP 2018-07-20 7.89 RUR
VTB BANK #VTBR 2018-05-10 0.00 RUR
LUKOIL #LKOH 2017-07-10 120.00 RUR
ROSNEFT #ROSN 2017-10-10 3.83 RUR
NORNICKEL GMK #GMKN 2017-10-19 224.20 RUR
SEVERSTAL #CHMF 2017-12-05 35.61 RUR
SURGUTNEFTEGAZ #SNGS 2018-07-19 0.60 RUR
ROSTELECOM #RTKM 2018-07-07 5.38 RUR