สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 204.46 204.46 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 137.14 137.14 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04821 0.04821 0
ซื้อ
N/A
+0.0001
#LKOH 4312.2 4312.2 0
ซื้อ
N/A
-33,5
#ROSN 392.9 392.9 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10242 10242 0
ซื้อ
N/A
-164.0
#CHMF 974.2 974.2 0
ซื้อ
N/A
-10.00
#SNGS 28.455 28.455 0
ซื้อ
N/A
-0.250
#RTKM 68.02 68.02 0
ซื้อ
N/A
-0,68
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-2612.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-198.04RUR
VTB BANK#VTBR2018-06-040.00RUR
LUKOIL#LKOH2018-07-11130.00RUR
ROSNEFT#ROSN2018-07-026.65RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2018-07-17607.98RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-06-1966.04RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.65RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-085.04RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 204.46 204.46 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 137.14 137.14 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04821 0.04821 0
ซื้อ
N/A
+0.0001
#LKOH 4312.2 4312.2 0
ซื้อ
N/A
-33,5
#ROSN 392.9 392.9 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10242 10242 0
ซื้อ
N/A
-164.0
#CHMF 974.2 974.2 0
ซื้อ
N/A
-10.00
#SNGS 28.455 28.455 0
ซื้อ
N/A
-0.250
#RTKM 68.02 68.02 0
ซื้อ
N/A
-0,68
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-2612.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-198.04RUR
VTB BANK#VTBR2018-06-040.00RUR
LUKOIL#LKOH2018-07-11130.00RUR
ROSNEFT#ROSN2018-07-026.65RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2018-07-17607.98RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-06-1966.04RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.65RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-085.04RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 204.46 204.46 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 137.14 137.14 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04821 0.04821 0
ซื้อ
N/A
+0.0001
#LKOH 4312.2 4312.2 0
ซื้อ
N/A
-33,5
#ROSN 392.9 392.9 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10242 10242 0
ซื้อ
N/A
-164.0
#CHMF 974.2 974.2 0
ซื้อ
N/A
-10.00
#SNGS 28.455 28.455 0
ซื้อ
N/A
-0.250
#RTKM 68.02 68.02 0
ซื้อ
N/A
-0,68
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-2612.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-198.04RUR
VTB BANK#VTBR2018-06-040.00RUR
LUKOIL#LKOH2018-07-11130.00RUR
ROSNEFT#ROSN2018-07-026.65RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2018-07-17607.98RUR
SEVERSTAL#CHMF2018-06-1966.04RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.65RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-085.04RUR