สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 อารมณ์ เปลี่ยนแปลง
#SBER 222.46 222.46 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 135.36 135.36 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.05019 0.05019 0
ซื้อ
N/A
-0.0011
#LKOH 3457.3 3457.3 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 298.09 298.09 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10465 10465 0
ซื้อ
N/A
-275.0
#CHMF 897 897 0
ซื้อ
N/A
+3.30
#SNGS 28.93 28.93 0
ซื้อ
N/A
+0.085
#RTKM 64.08 64.08 0
ซื้อ
N/A
0,00
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA #SBER 2018-06-14 6.00 RUR
GAZPROM #GAZP 2018-07-20 7.89 RUR
VTB BANK #VTBR 2018-05-10 0.00 RUR
LUKOIL #LKOH 2017-12-22 85.00 RUR
ROSNEFT #ROSN 2017-10-10 3.83 RUR
NORNICKEL GMK #GMKN 2017-10-19 224.20 RUR
SEVERSTAL #CHMF 2017-12-05 35.61 RUR
SURGUTNEFTEGAZ #SNGS 2018-07-19 0.60 RUR
ROSTELECOM #RTKM 2018-07-07 5.38 RUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 อารมณ์ เปลี่ยนแปลง
#SBER 222.46 222.46 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 135.36 135.36 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.05019 0.05019 0
ซื้อ
N/A
-0.0011
#LKOH 3457.3 3457.3 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 298.09 298.09 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 10465 10465 0
ซื้อ
N/A
-275.0
#CHMF 897 897 0
ซื้อ
N/A
+3.30
#SNGS 28.93 28.93 0
ซื้อ
N/A
+0.085
#RTKM 64.08 64.08 0
ซื้อ
N/A
0,00
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA #SBER 2018-06-14 6.00 RUR
GAZPROM #GAZP 2018-07-20 7.89 RUR
VTB BANK #VTBR 2018-05-10 0.00 RUR
LUKOIL #LKOH 2017-12-22 85.00 RUR
ROSNEFT #ROSN 2017-10-10 3.83 RUR
NORNICKEL GMK #GMKN 2017-10-19 224.20 RUR
SEVERSTAL #CHMF 2017-12-05 35.61 RUR
SURGUTNEFTEGAZ #SNGS 2018-07-19 0.60 RUR
ROSTELECOM #RTKM 2018-07-07 5.38 RUR