สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 266.92 266.92 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 138.5 138.5 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04748 0.04748 0
ซื้อ
N/A
-0.0003
#LKOH 3720.7 3720.7 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 323.98 323.98 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 11180 11180 0
ซื้อ
N/A
+361.0
#CHMF 945.1 945.1 0
ซื้อ
N/A
-3.90
#SNGS 28.37 28.37 0
ซื้อ
N/A
-0.025
#RTKM 66.02 66.02 0
ซื้อ
N/A
+0,07
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-146.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-207.89RUR
VTB BANK#VTBR2018-05-100.00RUR
LUKOIL#LKOH2017-12-2285.00RUR
ROSNEFT#ROSN2017-10-103.83RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2017-10-19224.20RUR
SEVERSTAL#CHMF2017-12-0535.61RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.60RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-075.38RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 266.92 266.92 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 138.5 138.5 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04748 0.04748 0
ซื้อ
N/A
-0.0003
#LKOH 3720.7 3720.7 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 323.98 323.98 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 11180 11180 0
ซื้อ
N/A
+361.0
#CHMF 945.1 945.1 0
ซื้อ
N/A
-3.90
#SNGS 28.37 28.37 0
ซื้อ
N/A
-0.025
#RTKM 66.02 66.02 0
ซื้อ
N/A
+0,07
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-146.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-207.89RUR
VTB BANK#VTBR2018-05-100.00RUR
LUKOIL#LKOH2017-12-2285.00RUR
ROSNEFT#ROSN2017-10-103.83RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2017-10-19224.20RUR
SEVERSTAL#CHMF2017-12-0535.61RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.60RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-075.38RUR
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1อารมณ์เปลี่ยนแปลง
#SBER 266.92 266.92 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GAZP 138.5 138.5 0
ซื้อ
N/A
N/A
#VTBR 0.04748 0.04748 0
ซื้อ
N/A
-0.0003
#LKOH 3720.7 3720.7 0
ซื้อ
N/A
N/A
#ROSN 323.98 323.98 0
ซื้อ
N/A
N/A
#GMKN 11180 11180 0
ซื้อ
N/A
+361.0
#CHMF 945.1 945.1 0
ซื้อ
N/A
-3.90
#SNGS 28.37 28.37 0
ซื้อ
N/A
-0.025
#RTKM 66.02 66.02 0
ซื้อ
N/A
+0,07
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
SBERBANK OF RUSSIA#SBER2018-06-146.00RUR
GAZPROM#GAZP2018-07-207.89RUR
VTB BANK#VTBR2018-05-100.00RUR
LUKOIL#LKOH2017-12-2285.00RUR
ROSNEFT#ROSN2017-10-103.83RUR
NORNICKEL GMK#GMKN2017-10-19224.20RUR
SEVERSTAL#CHMF2017-12-0535.61RUR
SURGUTNEFTEGAZ#SNGS2018-07-190.60RUR
ROSTELECOM#RTKM2018-07-075.38RUR