BoJ งานแถลงข่าว ญี่ปุ่น, 08:30 (GMT+2)

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะจัดงานแถลงข่าวซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องการในการสื่อสารกับนักลงทุน หัวข้อในการประชุมดังกล่าวรวมถึง กฎ แนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม