GDP เยอรมนี, 09:00 (GMT+2)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสภาพของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสของ GDP แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยทั่วไป ค่าสูงของตัวบ่งชี้เพิ่มความแข็งแกร่ง EUR ในขณะที่ตัวบ่งชี้ต่ำกว่าระดับที่คาดว่าจะสร้างแรงกดดันต่อ EUR ตัวบ่งชี้คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งแบบรายเดือนและรายปี (0.0% และ 0.9% ตามลำดับ)

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม