คำชี้แจงของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา โพลอซ แคนาดา, 19:35 (GMT+2)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BOC) สตีเฟน โพลอซ (มิถุนายน 2013 - มิถุนายน 2020) จะพูด หัวหน้าสภาปกครองของ BOC ซึ่งควบคุมอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สำคัญ โพลอซมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดามากกว่าบุคคลอื่น ผู้ค้ากลั่นกรองภารกิจสาธารณะของเขาเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต ความคิดเห็นของเขาอาจกำหนดแนวโน้มในเชิงบวกหรือเชิงลบในระยะสั้น

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม