GDP ญี่ปุ่น, 01:50 (GMT+2)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นตัวบ่งชี้ทั่วไปของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวบ่งชี้สำคัญของภาวะเศรษฐกิจ การอ่านที่สูงกว่าคาด JPY แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ค่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ส่งผลกระทบต่อค่าเงินในประเทศ GDP ไตรมาส 4 คาดว่าจะเติบโตจาก –0.6% รายไตรมาสเป็น 0.4% รายไตรมาสและจาก –2.5% รายปีเป็น 1.4% รายปี

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม