RBNZ แถลงข่าว นิวซีแลนด์, 03:00 (GMT+2)

การแถลงข่าวของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจล่าสุดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไปเงินเฟ้อและสรุปการตัดสินใจในอนาคตในด้านนโยบายการเงิน

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม