การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (มกราคม) แคนาดา, 15:30 (GMT+2)

ตัวบ่งชี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของประชาชนที่มีงานทำในประเทศแคนาดาในเดือนที่ระบุ การเติบโตของตัวชี้วัดมีผลในเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดสูงกว่าที่คาดหวังจะทำให้ CAD แข็งแกร่งขึ้นและค่าที่ต่ำกว่าค่าที่คาดไว้จะทำให้สกุลเงินของประเทศอ่อนแอ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม