การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน นิวซีแลนด์, 23:45 (GMT+2)

เวลา 23:45 (GMT+2) ข้อมูล ไตรมาส 4 ปี 2018 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับการจ้างงานจะถูกเผยแพร่ในนิวซีแลนด์ ตัวบ่งชี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคนงานในจำนวนรวมทั้งหมดของกำลังแรงงานและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของตลาดแรงงาน การจ้างงานคาดว่าจะชะลอการเติบโตและเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ NZD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม