บริการ PMI ยูโรโซน, 11:00 (GMT+2)

ยูโรโซน บริการ PMI สำหรับเดือนมกราคมมีกำหนดเวลา 11:00 (GMT+2) ตัวบ่งชี้สะท้อนถึงสถานะของกิจกรรมทางธุรกิจและมีการคำนวณบนพื้นฐานของการสำรวจของผู้จัดการการจัดซื้อของผู้ให้บริการ ในขณะเดียวกันทัศนคติของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในการพัฒนาต่อไป ตามการคาดการณ์ตัวบ่งชี้จะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันที่ 50.8 จุด

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม