ยอดค้าปลีก ออสเตรเลีย, 02:30 (GMT+2)

ข้อมูลยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนธันวาคมมีกำหนดเวลา 02:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้วัดปริมาณของสินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายโดยผู้ค้าปลีกสำหรับเดือนตามตัวอย่างของร้านค้าปลีกประเภทและขนาดต่าง ๆ ในออสเตรเลีย มันเป็นตัวบ่งชี้หลักของการใช้จ่ายผู้บริโภคซึ่งมีผลต่อ GDP คาดว่าข้อมูลจะไม่ชัดเจน เป็นรายเดือนตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลงจาก 0.4% เป็น 0.0% และในแง่รายไตรมาสเพิ่มขึ้นจาก 0.2% เป็น 0.4%

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม