การผลิต PMI เยอรมนี, 10:55 (GMT+2)

เวลา 10:55 (GMT+2) ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของเดือนมกราคมจะมีการเผยแพร่ ตัวบ่งชี้สะท้อนถึงสถานะของกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศและมีการคำนวณบนพื้นฐานของการสำรวจของผู้จัดการจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจชั้นนำในทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันทัศนคติของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในการพัฒนาต่อไป คาดการณ์ว่าค่าจะยังคงอยู่ในระดับเดียวกัน 49.9 จุดซึ่งต่ำกว่าระดับ 50.0 ที่ภาคชะลอลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม