ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แคนาดา, 15:30  (GMT+2)

เวลา 15:30  (GMT+2) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GDP ของแคนาดาในเดือนพฤศจิกายน 2018 จะออกมา GDP เป็นตัวบ่งชี้หลักสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงการบริโภคภายในประเทศการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก ในเดือนพฤศจิกายน GDP คาดว่าจะลดลง 0.1% ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อ CAD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม