ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ยูโรโซน, 12:00 (GMT+2)

เวลา 12:00 (GMT+2) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 จะออกมา GDP เป็นตัวบ่งชี้หลักที่สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงการบริโภคภายในประเทศการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก คาดว่าในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ตัวบ่งชี้อาจจะยังคงลดลงจาก 1.6% เป็น 1.2% รายปีการใช้การคาดการณ์อาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อ EUR

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม