ยอดค้าปลีก ญี่ปุ่น, 01:50 (GMT+2)

ยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมมีกำหนดเวลา 01:50 (GMT+2) ในญี่ปุ่น ตัวบ่งชี้วัดปริมาณของสินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายโดยผู้ค้าปลีกสำหรับเดือนตามตัวอย่างของร้านค้าปลีกญี่ปุ่นที่มีขนาดและประเภทแตกต่างกัน มันเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการใช้จ่ายผู้บริโภคซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ GDP อย่างมาก ตัวเลขธันวาคมคาดว่าจะลดลงเป็นเดือนที่สองในแถวในครั้งนี้จาก 1.4% เป็น 0.8% ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบ JPY

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม