คำสั่งซื้อสินค้าคงทน สหรัฐอเมริกา, 15:30 (GMT+2)

ข้อมูลความต้องการสินค้าคงทนมีกำหนดเวลา 15:30 (GMT+2) คาดว่าตัวบ่งชี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% ในเดือนธันวาคมจาก –4.3% ในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าคงทน (ไม่รวมยานพาหนะ) ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า 3 ปี การเจริญเติบโตของความต้องการเป็นสัญญาณบวกสำหรับเศรษฐกิจ การลดลงของความต้องการบ่งชี้อัตราที่ช้าลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าสูงทำให้ USD แข็งค่าขึ้น

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม