PMI การผลิต สหรัฐอเมริกา, 16:45 (GMT+2)

PMI การผลิตมีกำหนดเวลา 16:45 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลงถึง 53.5 จุดในเดือนมกราคมจาก 53.8 จุดในเดือนก่อนหน้า ดัชนีแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในภาคการผลิตและโอกาสในการพัฒนาต่อไป ค่าสูงกว่า 50 ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและทำให้ USD แข็งค่าขึ้น ค่าต่ำกว่า 50 ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงลบและเรียกร้องให้ลดอัตรา USD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม