การผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น, 06:30 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีกำหนดเวลา 06:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ –1.1% ในเดือนพฤศจิกายน ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น นี่คือหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ การเจริญเติบโตของตัวบ่งชี้นำไปสู่การเติบโตของสกุลเงินประเทศ การลดลงจะนำไปสู่การลดลงของสกุลเงินประเทศ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม