GDP สหราชอาณาจักร, 11:30  (GMT+2)

ข้อมูลของ GDP ของอังกฤษมีกำหนดเวลา 11:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในสหราชอาณาจักร มันอธิบายถึงอัตราการเติบโต/การลดลงของเศรษฐกิจ ค่าสูงจะทำให้ GBP แข็งค่าขึ้น ค่าต่ำ GBP ลดลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม