ยอดค้าปลีก ออสเตรเลีย, 02:30 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับยอดค้าปลีกมีกำหนดเวลา 02:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.3% ในเดือนพฤศจิกายน ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของยอดขายในภาคการค้าปลีก ก็ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเช่นเดียวกับของการก้าวของเศรษฐกิจออสเตรเลีย การเจริญเติบโตของตัวบ่งชี้เอื้อต่อการเติบโตของ AUD การลดลงของตัวบ่งชี้นำไปสู่การลดลงของ AUD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม