ECB รายงานการประชุมนโยบายการเงิน สหภาพยุโรป, 14:30 (GMT+2)

ECB รายงานการประชุมนโยบายการเงินมีกำหนดเวลา 14:30 (GMT+2) การประชุมนโยบายการเงินของบัญชี ECB ประกอบด้วยการรีวิวสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในขอบเขตของนโยบายการเงินรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มเงินเฟ้อ

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม