อัตราการว่างงาน สหรัฐอเมริกา, 15:30 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการว่างงานมีกำหนดเวลา 15:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 3.7% ในเดือนธันวาคม มันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงส่วนแบ่งของการว่างงานในกำลังแรงงานทั้งหมด การเติบโตของตัวบ่งชี้นี้ทำให้ USD อ่อนตัวลงการลดลงของตัวบ่งชี้ทำให้ USD แข็งค่าขึ้น

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม