การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน แคนาดา, 15:30 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานมีกำหนดเวลา 15:30  (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลงถึง 5.5K ในเดือนธันวาคมจาก 94.1K ในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนของคนที่มีงานทำ การเติบโตของตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพิ่มความแข็งแกร่งของ CAD และการลดลงมันอ่อนตัวลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม