การผลิต PMI สหรัฐอเมริกา, 16:45 (GMT+2)

การผลิต PMI มีกำหนดเวลา 16:45 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 53.9 จุด ดัชนีแสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจในภาคการผลิตและโอกาสสำหรับการพัฒนาต่อไป ค่าสูงกว่า 50 จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกและ USD แข็งค่า ค่าต่ำกว่า 50 ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงลบและเรียกร้องให้ลดอัตรา USD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม