สินเชื่อภาคเอกชน ออสเตรเลีย, 02:30 (GMT+2)

เวลา 02:30 (GMT+2) ข้อมูลสินเชื่อภาคเอกชนจะออกมา ตัวบ่งชี้แสดงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของสินเชื่อที่ออกให้กับบริษัทเอกชนและครัวเรือน อัตราการขยายตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความตั้งใจที่จะทำค่าใช้จ่ายที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตัวขับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตเพิ่มความแข็งแกร่งของ AUD การลดลงของดัชนีให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม