การผลิตภาคอุตสาหกรรม. ญี่ปุ่น, 01:50 (GMT+2)

การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีกำหนดเวลา 01:50 (GMT+2) ในญี่ปุ่น คาดว่ามูลค่าจะลดลงสู่ –1.7% รายเดือนในเดือนพฤศจิกายนจาก 2.9% รายเดือนในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงปริมาณของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของสถานะเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการเจริญเติบโตของมันนำไปสู่ความเข้มแข็งของสกุลเงินในประเทศและการลดลงนำไปสู่การลดลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม