CB ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สหรัฐอเมริกา, 17:00 (GMT+2)

CB ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีกำหนดเวลา 17:00 (GMT+2) ในสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่ามูลค่าเดือนธันวาคมจะลดลงเป็น 133.7 จุดจาก 135.7 จุดในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งรวมถึงการเรียกร้องว่างงานครั้งแรก คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ใบอนุญาตก่อสร้างเช่นเดียวกับราคาหุ้นที่สำคัญ ค่าเหนือคาดการณ์สนับสนุนดอลลาร์ ค่าของตัวบ่งชี้ที่ต่ำกว่าคาดนำไปสู่การเสื่อมราคาของสกุลเงิน

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม