GDP สหราชอาณาจักร, 11:30 (GMT+2)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีกำหนดเวลา 11:30 (GMT+2) ในสหราชอาณาจักร คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่สามค่าจะยังคงอยู่ที่ระดับ 0.6% รายไตรมาสและ 1.5% รายปี ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในสหราชอาณาจักรและอธิบายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ/ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผลสูง GBP แข็งค่า ระดับต่ำในทางตรงกันข้ามสกุลเงินอ่อนตัว

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม