Ifo ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เยอรมนี, 11:00 (GMT+2)

Ifo ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในเยอรมันมีกำหนดเวลา 11:00 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะลดลงเป็น 101.8 จุดในเดือนธันวาคมจาก 102.0 จุดในเดือนก่อนหน้า ตัวบ่งชี้อยู่บนพื้นฐานของการสำรวจความคิดเห็นที่นำมาจากผู้จัดการมากกว่า 7,000 ผู้ประกอบการเพื่อจะเรียนรู้การประมาณการของพวกเขาในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันในวงธุรกิจ การเติบโตของตัวบ่งชี้เป็นสัญญาณบวกและ EUR แข็งค่า การลดลงของตัวบ่งชี้ในทางตรงกันข้ามเป็นปัจจัยลบสำหรับ EUR

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม