HIA การขายบ้านใหม่ ออสเตรเลีย, 02:00 (GMT+2)

เวลา 02:00 (GMT+2) จะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายที่อยู่อาศัยใหม่ ตัวบ่งชี้จากสมาคมอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย (HIA) แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการขายบ้านใหม่ การเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงการปรับปรุงโดยทั่วไปในสถานะของเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการเจริญเติบโต AUD แข็งค่า การลดลงมันอ่อนตัว

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม