Westpac ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ออสเตรเลีย, 01:30 (GMT+2)

Westpac ความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีกำหนดเวลา 01:30 (GMT+2) ดัชนีจะขึ้นอยู่กับการสำรวจความคิดเห็นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของผู้ตอบแบบสอบถามในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับปีที่จะเกิดขึ้นและความพร้อมสำหรับการซื้อสินค้าที่สำคัญ ค่าสูงของตัวบ่งชี้ AUD แข็งค่าและต่ำมันลดลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม