ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ออสเตรเลีย, 02:30 (GMT+2)

GDP มีกำหนดเวลา 02:30 (GMT+2) ในออสเตรเลีย มูลค่าคาดว่าจะลดลง 3.3% รายปีในไตรมาสที่สามจาก 3.4% รายปีในช่วงก่อนหน้าและลดลง 0.6% รายไตรมาส ในไตรมาสที่สามจาก 0.9% รายไตรมาส เดือนก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียและอธิบายอัตราการเจริญเติบโต/ลดลงของเศรษฐกิจ ผลสูง AUD แข็งค่าต่ำมันอ่อนตัว

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม