สินเชื่อภาคเอกชน ออสเตรเลีย, 02:30 (GMT+2)

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อภาคเอกชนของออสเตรเลียมีกำหนดเวลา 02:30 (GMT+2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระดับ 0.4% ในเดือนตุลาคม ตัวบ่งชี้แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินเชื่อที่ให้แก่บริษัทเอกชนและครัวเรือน การเจริญเติบโตของตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความพร้อมที่จะใช้จ่ายขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตัวขับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตของตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้ AUD แข็งค่า การลดลงในตัวบ่งชี้ AUD อ่อนค่า

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม