GDP สหรัฐอเมริกา, 15:30 (GMT+2)

ข้อมูล GDP ของสหรัฐมีกำหนดเวลา 15:30 (GMT+2) คาดว่าบนพื้นฐานไตรมาสตัวบ่งชี้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 3.5% ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาในช่วงปีอธิบายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือลดลง มูลค่าที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ USD ค่าต่ำ USD อ่อนค่าลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม