ดุลการค้า นิวซีแลนด์, 23:45 (GMT+2)

ดุลการค้ามีกำหนดเวลา 23:45 (GMT+2) ในนิวซีแลนด์ ตัวบ่งชี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการนำเข้าและการส่งออกสินค้าและบริการในแง่การเงิน ค่าบวกหมายถึงการเกินดุล (สมดุลเชิงบวก) และ NZD แข็งค่า ค่าลบหมายความว่าการขาดดุล (สมดุลเชิงลบ) และก่อให้เกิดการลดลงของ NZD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม