การกู้ยืมสุทธิภาครัฐ อังกฤษ, 11:30 (GMT+2)

ข้อมูลการกู้ยืมสุทธิภาครัฐมีกำหนดเวลา 11:30  (GMT +2) ตัวบ่งชี้คาดว่าจะเติบโตถึง 5.35 พันล้านปอนด์ในเดือนตุลาคมจาก 3.26 พันล้านเดือนก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้อธิบายหนี้รัฐสุทธิ ค่าบวกบ่งชี้ถึงการขาดดุลงบประมาณและ GBP ลดลง ค่าลบคือส่วนเกินและเพิ่มความแข็งแกร่งของ GBP

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม