ดุลการค้า ยูโรโซน, 12:00 (GMT+2)

เวลา 12:00 (GMT+2) จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลการค้า ตัวบ่งชี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าของสินค้าและบริการ ผลบวกบ่งชี้ความสมดุลในทางบวกและ EUR แข็งค่า ผลลบแสดงความสมดุลเชิงลบและ EUR อ่อนตัว

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม