GDP เยอรมนี, 09:00 (GMT+2)

เวลา 09:00 (GMT+2) จะออกข้อมูลเกี่ยวกับ GDP ของเยอรมนี คาดว่าในไตรมาสจะมีค่าดัชนีลดลงเหลือ -0.3% ในไตรมาสที่สามจาก 0.5% ในช่วงก่อนหน้า ในแง่ประจำปีดัชนีคาดว่าจะลดลง 1.3% ในไตรมาสที่สามจาก 2.3% ในช่วงก่อนหน้า ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศเยอรมนีสำหรับปี ผลสูงให้อัตราการเติบโตของ EUR ผลต่ำในทางตรงข้ามก่อให้เกิดการลดลง

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม