ECB แถลงการณ์ทางเศรษฐกิจ ยูโรโซน, 11:00 (GMT+2)

ECB แถลงการณ์ทางเศรษฐกิจมีกำหนดเวลา 11.00 (GMT+2) สองสัปดาห์หลังจากการประชุมสภาของ ECB มันอธิบายสภาวะของเศรษฐกิจในภูมิภาคและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของเศรษฐกิจมหภาคและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและนโยบายการเงิน

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม