การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน นิวซีแลนด์, 23:45 (GMT+2)

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานมีกำหนดเวลา 23:45 (GMT+2) ที่ประเทศนิวซีแลนด์ คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่สามค่าของตัวบ่งชี้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.5% รายไตรมาส ดัชนีแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในจำนวนคนที่ทำงาน อัตราการขยายตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตในตลาดแรงงานซึ่งมีผลในเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภค ค่าดัชนีที่สูงช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของ NZD ค่าต่ำสุดของดัชนีนำไปสู่การลดลงของอัตรา NZD

เริ่มต้นซื้อขาย
ติดตามเราในเครือข่ายทางสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม